Biskupi oraz dziekani wydziałów kościelnych z całej Polski spotkali się w siedzibie KEP w ramach sesji plenarnej Rady Naukowej KEP. Spotkaniu po raz ostatni przewodniczył bp Andrzej Dziuba, który stał na czele rady przed dwie kadencje.

Tematem spotkania były m.in. miejsce teologii w Polskiej Akademii Nauk, debata nad projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, możliwości wspierania rozwoju nauk teologicznych w Polsce, możliwość wprowadzenia nauki filozofii do liceów ogólnokształcących w Polsce oraz sprawozdania z bieżącej działalności wydziałów teologicznych.

Komentując działalność Rady, bp Dziuba wyraził nadzieję, że podejmowane przez nią prace są kontynuacją dzieła Jana Pawła II, który jako kardynał pełnił funkcję jej przewodniczącego.

Spotkanie Rady Naukowej zostało poprzedzone zebraniem kolegium dziekanów wydziałów teologicznych w Polsce, któremu po raz pierwszy przewodniczył ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor PWT w Warszawie. W skład kolegium wchodzą dziekani wszystkich wydziałów teologicznych w Polsce: uczelni świeckich, papieskich, oraz KUL. Jak przypomniał bp Andrzej Dziuba, kolegium jest ważnym ciałem, które pomaga w wymianie doświadczeń i koordynowaniu współpracy pomiędzy wydziałami teologicznymi w całym kraju.

Rada Naukowa KEP, składa się z grupy członków, którymi mogą być jedynie biskupi oraz konsultorów, którymi są wszyscy dziekani wydziałów kościelnych w Polsce – w sumie blisko 40 osób. Rada dba o prawidłowe funkcjonowanie wydziałów kościelnych uczelni państwowych w Polsce, współpracuje z Kongregacją ds. Edukacji Katolickiej, organami szkolnictwa wyższego, podejmuje się też opiniowania dla potrzeb KEP dokumentów dotyczących szkolnictwa wyższego.

KAI

NO COMMENTS