Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów na XIII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce – 26 stycznia 2013 r.

26-01-2013
1479

Już po raz trzynasty obchodzimy Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce, który Konfe­rencja Episkopatu Polski w 2001 r. z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów wpisała do oficjalnego kalendarza Kościoła w naszym kraju. Temat tegorocznych obchodów jest, jak zaw­sze, zaczerpnięty z ostatniego przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego do mu­zułmanów na zakończenie ramadanu: „Wychowanie młodych chrześcijan i muzułmanów do spra­wiedliwości i pokoju”.

To również my, chrześcijanie i muzułmanie, ponosimy razem odpowiedzialność za pokój na świecie. Do tego, by nie ustały wysiłki zmierzające do jego budowania konieczne jest właściwe wychowywanie młodych ludzi, dzięki któremu będą uświadamiać sobie, że każdy z nich ponosi odpowiedzialność za swoją postawę, działania i ich skutki, bowiem żyjemy z ludźmi, wśród ludzi i dla ludzi – a przez to i dla Boga. Warunkiem takiego wychowania jest budowanie postawy otwar­tości na innych oraz zdobywanie rzetelnej wiedzy o tych którzy różnią się od nas wyznaniem czy kolorem skóry, gdyż tylko taka wiedza zapobiega powstawaniu fałszywych stereotypów, którymi ży­wi się nienawiść. Tylko rzetelna wiedza służy wzajemnemu poznaniu, z którego rodzi się wzajemny szacunek – podstawa dialogu międzyreligijnego.

W parze z tą wiedzą powinna iść właściwa formacja religijna młodych ludzi. Dlatego o spra­wiedliwości, pokoju i dialogu należy mówić nie tylko w kościołach i meczetach. Tego trzeba uczyć w rodzinach, w domach oraz w szkołach. W tym kontekście ciągle aktualne jest pytanie, które Jan Paweł II postawił w 2001 r. w Wielkim Meczecie Omajjadów w Damaszku: „Jaki sens tożsamości wpajany jest młodym chrześcijanom i młodym muzułmanom w naszych kościołach i meczetach?”. Obok tego pytania nie możemy przejść obojętnie. Za Janem Pawłem II apelujemy do muzułmań­skich i chrześcijańskich zwierzchników religijnych, księży, imamów i nauczycieli, aby „przedsta­wiali nasze dwie wielkie społeczności religijne jako wspólnoty w pełnym szacunku dialogu, a nigdy jako wspólnoty w konflikcie”.

Współodpowiedzialność za pokój na świecie jest także jednym z tematów listu do chrześcijan 138 uczonych i przywódców muzułmańskich „Jednakowe słowo dla nas i dla was”, od którego ogłoszenia minęło pięć lat. Wyznawcy islamu napisali w nim, wskazując podstawę działania: „Mu­zułmanie i chrześcijanie stanowią razem ponad połowę ludności całego świata. Bez pokoju i spra­wiedliwości między tymi dwiema społecznościami religijnymi nie może być mowy o pokoju na świe­cie. (…) Istnieje już podstawa dla tego pokoju i zrozumienia. Jest to część najbardziej funda­mentalnych zasad obu wyznań: miłość Jedynego Boga oraz miłość bliźniego.”

W imieniu Rady pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w rozwój dialogu między­religijnego w naszym kraju, a także życzyć błogosławieństwa Bożego, inspiracji do dalszej, wspól­nej pracy na rzecz wzajemnego poznawania się oraz sił w podejmowaniu prac na rzecz pokojowego współistnienia wyznawców różnych religii w Polsce i na świecie.

w imieniu członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów:
Agata Skowron-Nalborczyk – współprzewodnicząca ze strony katolickiej
Musa Czachorowski – współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej