(Polski) Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów na XVIII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

0
2682

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Apelujemy do wszystkich zatroskanych o przyszłość „naszego domu”, aby zamiast pielęgnować nieufność i podejrzliwość, łączyli siły w celu eliminowania rzeczywistych zagrożeń, wobec których stajemy już teraz, a które jeszcze silniej dotykać będą naszych dzieci i wnuków – czytamy w Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów na XVIII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce.

Publikujemy treść oświadczenia:

Już po raz osiemnasty obchodzimy Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce, a obchody te, wpisane na stałe do oficjalnego kalendarza polskiego Kościoła i przypadające w dniu 26 stycznia, związane są z konkretnym tematem, nad którym wspólnie, chrześcijanie i muzułmanie, chcemy się zatrzymać i zastanowić. Jak co roku temat ten zaczerpnięty jest z przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu. W tym roku brzmi on: „Chrześcijanie i muzułmanie: troska o wspólny dom”.

   Temat troski o wspólnie zamieszkiwaną ziemię, jej środowisko naturalne i zasoby, a w sposób szczególny równy dostęp do jej dobrodziejstw dla wszystkich zamieszkujących jej ludzi, jest przedmiotem szczególnej uwagi papieża Franciszka, czemu dał on wyraz w opublikowanej w 2015 roku encyklice Laudato Si. Encyklika ta, choć stanowi nauczanie papieskie przeznaczone w pierwszym rzędzie dla wiernych Kościoła katolickiego, zawiera w sobie wezwanie skierowane „do każdej osoby mieszkającej na tej planecie” (Laudato Si, nr 3). Papież widzi tu szczególne pole do dialogu i współpracy pomiędzy ludźmi różnych kultur i religii, „ponieważ wyzwanie ekologiczne i jego ludzkie korzenie dotyczą i dotykają nas wszystkich” i „wszyscy możemy współpracować jako narzędzia Boga w trosce o stworzenie, każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem, swoimi inicjatywami i możliwościami” (Laudato Si, nr 14).

   Jako chrześcijanie i muzułmanie podzielamy wiarę, że troska o planetę, którą otrzymaliśmy w darze od naszego Stwórcy, jest naszą szczególną odpowiedzialnością. „Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał” – mówi Księga Rodzaju (Rdz 2,15), podczas gdy w Koranie czytamy: „I nie stworzyliśmy nieba i ziemi, i tego, co jest między nimi, dla zabawy” (21: 16). „Jako wierzący powinniśmy naszą relację z Bogiem coraz wyraźniej ukazywać w naszym podejściu do otaczającego nas świata. Nasze powołanie do bycia opiekunami Bożego dzieła nie jest opcjonalne, nie jest także drugorzędne względem naszego religijnego zaangażowania jako chrześcijan i muzułmanów: ono jest jego istotną częścią.” – przypomina nam tekst przesłania PRDM. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów pragnie z całą mocą potwierdzić prawdziwość tych słów i przypomnieć swoim współwyznawcom – zarówno katolikom jak i muzułmanom – konieczność podejmowania konkretnych działań na tym polu, w atmosferze konstruktywnej i życzliwej współpracy.

  Choć nasza odpowiedzialność obejmuje swym zasięgiem problemy globalne związane zarówno z przemianami klimatycznymi, jak i równą dystrybucją dóbr oraz zapewnieniem godziwych warunków życia i pracy wszystkim mieszkańcom ziemi, jednak szczególną troską otoczyć chcemy ten „wspólny dom”, jakim jest nasza ojczyzna. Polska jest domem dla nas wszystkich, niezależnie od wyznawanej przez nas religii i niezależnie od tego, czy nasi przodkowie osiedlili się tutaj lat temu tysiąc, kilkaset czy kilkadziesiąt. My wszyscy, mieszkający na tej ziemi, czujemy się za nią odpowiedzialni i z niepokojem przyglądamy się bieżącym problemom związanym z jej nadmierną lub niewłaściwą eksploatacją. Pragniemy wspierać wszelkie inicjatywy zmierzające ku roztropniejszemu wykorzystaniu dóbr danych nam przez Stwórcę i utrwalające postawę szacunku wobec Jego stworzeń. „Zmierzenie się z tymi wyzwaniami” – jak zauważa PRDM w tegorocznym przesłaniu – „dotyczy nas wszystkich, bez względu na to, czy wyznajemy jakąś wiarę religijną, czy też nie”.

  Mamy również nadzieję, że międzywyznaniowa i międzykulturowa współpraca na tym polu przyczyni się do wzrostu wzajemnego zaufania i osłabienia narastającej w naszym kraju niechęci wobec osób odmiennych etnicznie, kulturowo czy wyznaniowo. Apelujemy do wszystkich zatroskanych o przyszłość „naszego domu”, aby zamiast pielęgnować nieufność i podejrzliwość, łączyli siły w celu eliminowania rzeczywistych zagrożeń, wobec których stajemy już teraz, a które jeszcze silniej dotykać będą naszych dzieci i wnuków. Niech nasza wspólna praca posłuży temu, aby mogły one odziedziczyć ziemię czystą, przyjazną i bezpieczną.

w imieniu członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów:

Krzysztof Kraus – współprzewodniczący ze strony katolickiej

Andrzej Saramowicz – współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

 

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów działa od 1997 r. i stawia sobie za cel propagowanie dialogu między wyznawcami tych dwóch religii w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Jest organizacją oficjalnie uznaną przez Konferencję Episkopatu Polski.

Historia poprzednich obchodów Dnia Islamu znajduje się na stronie Rady: http://www.radawspolna.pl

NO COMMENTS