Papieskie intencje na październik 2016 r.

04-10-2016
1435

Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. W pierwszej z nich, „aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki”. Papież docenia ogromne znaczenie mediów i nieraz mówi o związanych z tym wymogach moralnych. Spotykając się niedawno, 22 września, z Krajową Radą samorządu zawodowego włoskich dziennikarzy powiedział, że „kochać prawdę znaczy żyć nią i dawać jej świadectwo swoją pracą”.


„Żyć zatem i pracować z konsekwencją wobec słów, jakich używa się w artykule prasowym czy serwisie telewizyjnym. Kwestią nie jest tutaj, czy jest się wierzącym, czy nie, ale to, czy jest się uczciwym z samym sobą i z innymi, czy też nie. Zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszym dziennikarstwie – nieprzerwanym przepływie faktów i wydarzeń przekazywanych 24 godziny przez 7 dni w tygodniu – nie zawsze łatwo dojść do prawdy czy choćby przybliżyć się do niej. W życiu nie wszystko jest czarne albo białe. Także w dziennikarstwie należy umieć rozeznawać między odcieniami szarości zdarzeń, do których przekazywania zostało się powołanym. To jest trudna, a jednocześnie konieczna praca – moglibyśmy też powiedzieć misja – dziennikarza: zbliżyć się możliwie jak najbardziej do prawdy faktów i nie mówić ani nie pisać nigdy czegoś, o czym w sumieniu wiemy, że nie jest prawdziwe”.

Ojciec Święty poleca nam też intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. W październiku mamy się modlić, „aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii”. Obchodzony w tym miesiącu Światowy Dzień Misyjny wprowadził 90 lat temu, w 1926 r., Pius XI. Franciszek przypomina o tym w tegorocznym orędziu na ten dzień. Ponawia w nim swój apel z adhortacji apostolskiej o radości Ewangelii „Evangelii gaudium”: „Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana […] do […] wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii” (n. 20). Przesłanie na ten dzień Papież wydaje tradycyjnie już w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W tym roku przypadła ona 15 maja. Ojciec Święty powiedział wówczas po modlitwie maryjnej Regina Caeli:


„Dzisiaj, w bardzo stosownym kontekście uroczystości Zesłania Ducha Świętego zostaje ogłoszone moje orędzie na najbliższy Światowy Dzień Misyjny, który co roku obchodzi się w październiku. Niech Duch Święty obdarzy siłą wszystkich misjonarzy ad gentes i wspiera misję Kościoła na całym świecie. I niech Duch Święty da nam silnych młodych ludzi – chłopców i dziewczęta, którzy pragną iść głosić Ewangelię. O to dzisiaj prosimy Ducha Świętego”.

Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które Papież poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną: „Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki”. Oraz ewangelizacyjną: „Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii”.

ak/ rv

Powered by WPeMatico