Na placu przed katedrą wawelską rozpoczęła się Msza pogrzebowa kard. Franciszka Macharskiego, emerytowanego metropolity krakowskiego. “Był świadkiem zawierzenia dobroci i miłosierdziu Boga. Takim pozostanie w mojej pamięci i modlitwie” – napisał w kondolencyjnym telegramie papież Franciszek.

W liturgii, w której przewodniczy kard. Stanisław Dziwisz, uczestniczy m.in. Episkopat Polski, prezydenta Andrzej Duda, premier Beata Szydło, parlamentarzyści i tysiące wiernych.

Żal z powodu odejścia kard. Macharskiego wyraził w przesłanym telegramie papież Franciszek. Zapewnił, że jednoczy się z obecnymi w “modlitwie dziękczynienia za życie i pasterski trud tego zasłużonego sługi Ewangelii”.

Ojciec Święty zaznaczył, że kard. Macharski, następca kard. Wojtyły na krakowskiej stolicy biskupiej, “przewodził Kościołowi w Krakowie w niełatwych czasach politycznych i społecznych transformacji z mądrością, ze zdrowym dystansem do rzeczywistości, dbając o poszanowanie godności każdego człowieka, o dobro wspólnoty Kościoła o zwłaszcza o zachowanie żywej wiary w sercach ludzi”.

Franciszek przypomniał, że słowa “Jezu, ufam Tobie” stały się dewiza życia i pasterskiej posługi byłego metropolity krakowskiego. “Dziś w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia stało się wymownym zawołaniem ogłaszającym wypełnienie dzieła, jakie powierzył mu Pan już w akcie chrztu, wprowadzając go do grona naznaczonych Jego odkupieńczą krwią, a potem wraz z darem kapłaństwa, gdy posłał go z zadaniem uświęcania ludu Słowem i łaską sakramentów”.

Papież wyraził wdzięczność Opatrzności, że dane mu było odwiedzić Kardynała w krakowskim szpitalu, zaznaczając, że kard. Macharski znosił cierpienie z pogoda ducha. “Również w tym doświadczeniu pozostał świadkiem zawierzenia dobroci i miłosierdziu Boga. Takim pozostanie w mojej pamięci i modlitwie” – zapewnił Franciszek.

Emerytowany metropolita krakowski spocznie w krypcie katedry na Wawelu.

Kard. Franciszek Macharski był metropolitą krakowskim w latach 1979-2005. Jego poprzednikiem i przyjacielem był Karol Wojtyła. 12 czerwca kard. Macharski trafił do krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego. Sakramentu namaszczenia chorych udzielił mu wtedy kard. Stanisław Dziwisz.

Kard. Franciszek Macharski urodził się 20 maja 1927 roku w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 kwietnia 1950 roku z rąk kard. Adama Stefana Sapiehy. Studiował też teologię we Fryburgu w Szwajcarii.

29 grudnia 1978 r. został mianowany biskupem, dzień później – arcybiskupem metropolitą krakowskim. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1979 roku z rąk papieża Jana Pawła II. Uroczysty ingres do katedry wawelskiej odbył się 28 stycznia 1979 r. 30 czerwca 1979 roku został kreowany kardynałem.

W latach 1979-1994 kard. Franciszek Macharski był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Pełnił funkcje przewodniczącego Komisji ds. Nauki Katolickiej i Komisji ds. Apostolstwa Świeckich. Należał do watykańskich kongregacji: ds. Biskupów, ds. Duchowieństwa, ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz ds. Wychowania Katolickiego.

Na emeryturę przeszedł w 2005 roku. Od tego czasu mieszkał na terenie sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie.

KAI