Papież na konsekrację sanktuarium w Toruniu: Brama Miłosierdzia

Papież dziękuje Bogu za nowe sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu i w którym ma zostać otwarta Brama Miłosierdzia. W liście do prefekta-seniora Kongregacji Edukacji Katolickiej kard. Zenona Grocholewskiego, którego mianował swym specjalnym wysłannikiem na poświęcenie świątyni, przypomniał, że powstała ona dzięki staraniom redemptorystów przy wsparciu wielu Polaków z kraju i zagranicy.

0
1764

„W uroczystościach konsekracji uczestniczyć będą w grodzie Mikołaja Kopernika liczni biskupi, księża i wierni świeccy, modląc się za cały Kościół i wypraszając boskie dary u Odkupiciela ludzi” – napisał Ojciec Święty. Zwrócił uwagę, że sanktuarium zostanie konsekrowane 18 maja, a więc w rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

Kard. Grocholewski jako legat papieski ma przewodniczyć Eucharystii i konsekracji oraz otworzyć w nowym kościele Bramę Miłosierdzia, zachęcając wszystkich obecnych do coraz gorliwszej służby Chrystusowi i Jego Kościołowi. „Trzeba, aby również dzisiaj wierni z umiłowanej Polski ukazywali całemu światu miłość do Ewangelii i przykład cnót chrześcijańskich w życiu codziennym” – życzył Franciszek. Zlecił swemu wysłannikowi, by przekazał jego apostolskie błogosławieństwo uczestnikom uroczystości, jak też słuchaczom Radia Maryja. Poprosił też o modlitwę, by gorliwie pełnił zgodnie z wolą Bożą swą posługę Piotrową.

Członkami misji papieskiej na konsekrację sanktuarium w Toruniu – obok kard. Grocholewskiego – zostali: ks. Sławomir Oder z trybunału wikariatu diecezji rzymskiej, kapłan diecezji toruńskiej, który był postulatorem kanonizacji Papieża Polaka, oraz o. Zdzisław Klafka CSsR, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

(RV/KAI) Watykan

Treść listu Ojca Świętego Franciszka:

Przewielebnemu Mojemu Bratu
Zenonowi Grocholewskiemu
Kardynałowi Świętego Kościoła Rzymskiego
byłemu Prefektowi Kongregacji Wychowania Katolickiego
(Instytutów Naukowych)

Kontemplując z wielkanocną radością główne tajemnice naszej wiary, cieszę się z inicjatyw, które na całym świecie gorliwi Pasterze podejmują dla pomnożenia wiary i praktykowania miłości w codziennym życiu. Jako że w najbliższym miesiącu maju w Toruniu, dla uroczystego uczczenia Roku Miłosierdzia, będzie konsekrowana nowa świątynia, dedykowana Najświętszej Maryi Gwieździe Nowej Ewangelizacji i świętemu Janowi Pawłowi II papieżowi, już teraz Bogu Wszechmogącemu składam dzięki za to sanktuarium, wybudowane staraniem członków Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, z pomocą wielu Polaków, żyjących zarówno w Ojczyźnie jak i wśród innych Narodów. Jak Mi wiadomo, w obrzędzie konsekracji w mieście Mikołaja Kopernika wezmą udział liczni Biskupi, Kapłani i Wierni świeccy, którzy będą się modlić za cały Kościół, wypraszając gorliwie u Odkupiciela ludzi Boże dary dla siebie i swoich bliskich.

Z tego względu Przewielebny Brat Andrzej Wojciech Suski, który troskliwie i mądrze wypełnia urząd Biskupa Toruńskiego, bardzo uprzejmie Mnie prosił, abym wysłał wybitnego Męża, który by Mnie tam reprezentował i okazał Moją miłość dla tej wspólnoty. Do Ciebie zatem, Przewielebny Mój Bracie, niegdyś Prefekcie Kongregacji Wychowania Katolickiego, który życzliwie otaczasz opieką i wspierasz całe dzieło Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w Toruniu, kieruję Moją myśl i mianuję Ciebie tym Pismem Moim Specjalnym Wysłannikiem na konsekrację wspomnianego kościoła, która zostanie dokonana we wspomnianym mieście dnia 18 najbliższego miesiąca maja, czyli w rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II.
Będziesz przewodniczył uroczystej Eucharystii z obrzędem konsekracji, otworzysz Drzwi Miłosierdzia i wszystkich obecnych zachęcisz do coraz gorliwszej pracy dla Chrystusa i jego Kościoła. Trzeba bowiem, aby wierni umiłowanej Polski także dzisiaj ukazali całemu światu miłość Ewangelii i przykład chrześcijańskich cnót, jakie należy urzeczywistniać w codziennym życiu.

Proszę Cię także, abyś przekazał Moje pozdrowienie Biskupowi Toruńskiemu i wszystkim pozostałym tam zgromadzonym. Ponadto wyrażam pragnienie, abyś wyraził też słowa życzliwości władzom cywilnym i wszystkim, którzy gorliwie wspierają posługę Kościoła i prawdziwe dobro osoby ludzkiej.

Ja zaś, Przewielebny Mój Bracie, w wypełnieniu twojej misji będę gorąco Ci towarzyszył modlitwami, przez orędownictwo Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Królowej Polski. Udzielam Ci też chętnie Mojego Apostolskiego Błogosławieństwa, znaku Mojej życzliwości wobec Ciebie i rękojmi darów niebiańskich, które przekażesz zgodnie ze zwyczajem wszystkim uczestnikom uroczystości i słuchaczom Radia „Maryja”, podczas gdy proszę was wszystkich o modlitwy, abym mógł pilnie, według woli Bożej, wypełniać bardzo odpowiedzialny urząd Piotrowy.

Dano na Watykanie, dnia 14 miesiąca kwietnia, w roku 2016, w czasie Jubileuszu Miłosierdzia, w czwartym Mojego Pontyfikatu.

Franciszek

Copyright © by KAI/RV

NO COMMENTS