To niedopuszczalne, że tak wiele osób, w tym liczne dzieci, muszą płacić wielką cenę za konflikt w Syrii, cenę zamkniętych serc i braku woli pokoju potęg – powiedział Franciszek po modlitwie Anioł Pański 7 sierpnia w Watykanie. Wezwał do modlitw o pokój w tym kraju, zwłaszcza w Aleppo i odmówił z wiernymi modlitwę Zdrowaś Mario.

Oto polski tekst pozdrowień papieskich:

Drodzy bracia i siostry,

niestety z Syrii nadal nadchodzą wiadomości o cywilnych ofiarach wojny, zwłaszcza z Aleppo. Nie można się zgodzić, aby tak wiele bezbronnych osób – również wiele dzieci – musiało płacić za konflikt cenę zamknięcia serc i braku woli pokoju ze strony potęg. Przez modlitwę i solidarność jesteśmy blisko syryjskich braci i sióstr oraz powierzamy ich macierzyńskiej opiece Maryi Dziewicy. Pomódlmy się wszyscy w milczeniu, a następnie odmówmy Zdrowaś Maryjo…

st (KAI) / Watykan