Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Troska o zabytki kościelne oraz dialog z ludźmi kultury to najważniejsze zadania, jakie stawia przed sobą w nowej kadencji Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski. Pierwsze posiedzenie tego gremium pod przewodnictwem bp. Michała Janochy odbyło się 7 grudnia w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Nowy przewodniczący zwrócił uwagę, że „Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego jest z jednej strony radą przy Konferencji Episkopatu Polski a więc ma służyć radą biskupom. Z drugiej strony – ma być głosem biskupów wobec społeczeństwa, artystów i twórców, a także prowadzić dialog z ministerstwem kultury oraz różnymi instytucjami”.

– Nasze spotkanie wpisuje się w wieloletnie działania rady. W jej ramach najbardziej ukonstytuowana jest działalność muzealników i diecezjalnych konserwatorów zabytków, natomiast zmierzamy też do powołania osobnej sekcji ds. kultury – twórców, animatorów i badaczy kultury – podkreślił po spotkaniu bp Janocha.

Zapewnił też że kontynuowane będą zaawansowane już prace nad powołaniem ogólnopolskiego stowarzyszenia muzeów kościelnych.

Podczas dyskusji konsultorzy Rady wskazali na potrzebę wypracowania nowych norm Episkopatu dotyczących postępowania w sprawach konserwatorskich i ochrony sztuki sakralnej. Dotychczasowa instrukcja Episkopatu regulująca te kwestie pochodzi z 1973 r., a wiele diecezji wypracowało własne normy na synodach diecezjalnych.

Konsultorzy Rady zasygnalizowali również potrzebę lepszego kształcenia kleryków i księży w zakresie sztuki kościelnej i konserwacji zabytków.

W dyskusji poruszono również problem obecności Kościoła „w środowisku religijnej obojętności” oraz potrzebę dialogu z ludźmi kultury. Zdaniem krajowego duszpasterza środowisk twórczych ks. Grzegorza Michalczyka, po 1989 r. drogi Kościoła i twórców rozeszły się. O ile w latach 80. Kościół stwarzał przestrzeń dla ludzi kultury, obecnie takiej przestrzeni, zwłaszcza dla ludzi poszukujących, brakuje. Moralizujący i piętnujący język, jakim posługują się niektórzy katolicy, nie sprzyja dialogowi Kościoła z ludźmi kultury – uważa ks. Michalczyk.

Zdaniem filozofa i poety ks. prof. Jana Sochonia, należy robić wszystko, co możliwe, by dzieła tworzone przez chrześcijan, mogły docierać do szerokiego społeczeństwa a nie pozostawały w„getcie”. W dyskusji podkreślano też, że Kościół winien być przestrzenią, by pokazywać piękno, a nie kicz.

W kadencji 2016-2021 pracami Rady Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego kieruje biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej bp Michał Janocha, historyk sztuki do 2010 r związany z UKSW a obecnie z Wydziałem Artes Liberale Uniwersytetu Warszawskiego.

W skład rady wchodzą trzej biskupi-członkowie: greckokatolicki biskup wrocławsko-gdański Włodzimierz Juszczak oraz dwaj biskupi pomocniczy: bp Adam Wodarczyk z Katowic i bp Grzegorz Ryś z Krakowa oraz dziesięciu konsultorów – w tym m.in. dyrektorzy muzeów diecezjalnych w Warszawie, Sandomierzu, Pelplinie, Przemyślu i Opolu. Sekretarzem rady jest s. Natanaela Błażejczyk CSSF.

Posłuchaj:

archwwa.pl