Po wypowiedzi Jerzego Owsiaka – stanowisko Kościoła wobec eutanazji

09-01-2013

Eutanazja jest moralnie niedopuszczalna - przypomina Zespół Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia oraz Krajowy Duszpasterz Zdrowia w specjalnej deklaracji. Ogłoszono ją w związku z wypowiedzią Jerzego Owsiaka.

2084

Podczas jednego z wywiadów, których udzielił Jerzy Owsiak w związku ze zbliżającym się 21. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, poruszył on m.in. kwestię eutanazji. Powiedział, że dopuszcza on tę praktykę, gdyż jego zdaniem stanowi ona „pomoc starszym w cierpieniach”. W reakcji na list otwarty wzywający do wycofania się z tej wypowiedzi, Jerzy Owsiak przyznał, że jego stanowisko w tej kwestii nie ma charakteru definitywnego.

„Życie ludzkie jest zbyt wielką wartością, by lekkomyślnymi wypowiedziami można je było narażać na ryzyko społecznej dewaluacji. Wyrażamy nadzieję, iż poglądy promujące eutanazję nie znajdą posłuchu wśród obywateli naszego kraju. Osoby starsze i chore, dotknięte nierzadko wielkim cierpieniem, oczekują ze strony swoich rodzin i całego społeczeństwa autentycznej troski i konkretnej pomocy. Eutanazja nie jest tu żadnym rozwiązaniem” – napisali dziś przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia bp Stefan Regmunt i krajowy duszpasterz służby zdrowia ks. Stanisław Warzeszak.

Przypominają też stanowisko Kościoła w sprawie eutanazji. Nawet w obliczu nieuchronnej śmierci nie wolno rezygnować ze zwyczajnych zabiegów przysługujących osobie chorej. Eutanazja jest moralnie niedopuszczalna. Nie ma natomiast obowiązku podejmowania wobec umierających tzw. uporczywej terapii.

Dokument:
Deklaracja Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Krajowego Duszpasterstwa Chorych w związku z wypowiedzią p. Jerzego Owsiaka na temat eutanazji