Podziękowania dla biskupów za udział w uroczystościach 1050-lecia Chrztu Polski

18-04-2016
0
1708

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2016 roku

Eminencjo/ Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Kardynale/Arcybiskupie/Biskupie,

serdecznie dziękujemy za obecność na ogólnopolskich uroczystościach 1050. rocznicy chrztu Polski, które odbyły się w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku w Gnieźnie i w Poznaniu.

Mamy nadzieje, że wspólna celebracja doniosłego jubileuszu – najważniejszej daty w dziejach Polski – stała się doskonałą okazją, aby podziękować Panu Bogu za dar chrztu świętego, tak w wymiarze społecznym i państwowym, jak i indywidualnym i eklezjalnym.

Gdzie chrzest, tam nadzieja – niech hasło jubileuszowych uroczystości zapisze się głęboko w naszych sercach, dając pokrzepienie zwłaszcza w trudnych momentach naszej osobistej historii oraz historii naszej Ojczyzny.

+Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

NO COMMENTS