Warszawa, dnia 20 maja 2016 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Seniorze,

W imieniu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski oraz wszystkich Pasterzy Kościoła, który jest w Polsce, chciałbym serdecznie podziękować Waszej Ekscelencji, za lata posługi biskupiej, zwłaszcza jako Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego.

Minione lata pasterskiego posługiwania dawały wiele okazji, aby codziennie upodabniać się jeszcze bardziej do Chrystusa – Dobrego Pasterza, tak w relacji do wiernych świeckich jak i kapłanów i osób życia konsekrowanego Archidiecezji. Chciałbym życzyć Księdzu Arcybiskupowi Seniorowi, aby  niegasnącym zapałem, młodzieńczym duchem oraz głębokim doświadczeniem wiary, płynącym z wsłuchiwania się w głos Bożego Ducha, służył Ksiądz Arcybiskup pomocą swojemu Czcigodnemu Następcy, a przez to Kościołowi Archidiecezji Przemyskiej.

Chciałbym podziękować również osobiście, jak starszemu Bratu na urzędzie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski za głębokie i roztropne rady, pamięć w modlitwie oraz wszelką życzliwość.

Maryję – Matkę pięknej Miłości – proszę o opiekę i wstawiennictwo, aby dalsze lata życia i posługi biskupiej prowadziły do całkowitej przemiany pasterskiego serca, by za św. Pawłem móc powtórzyć:  „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.” (por. Gal 2,20).

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

____________________
Jego Ekscelencja
Ks. Abp Józef Michalik
Arcybiskup Senior Archidiecezji Przemyskiej