Podziękowania Przewodniczącego KEP dla ks. dr. hab. Józefa Klocha

30-06-2015

Warszawa, 30 czerwca 2015 r.

1267

Czcigodny Księże Prałacie,

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski prosimy o przyjęcie słów szczerej wdzięczności za 12 lat pełnienia funkcji Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski.

Zapisał się Ksiądz Prałat w pamięci Członków Konferencji Episkopatu Polski, jako osoba szczerze oddana powierzonemu zadaniu. Obowiązki rzecznika KEP wykonywał Ksiądz w sposób bardzo kompetentny i wysoce merytoryczny.

Doskonale wykorzystywał Ksiądz swoje bogate doświadczenie, jakie zdobył kierując Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Tarnowie a następnie pełniąc funkcję prezesa zarządu Fundacji „Opoka”.

Kreatywny, otwarty, z łatwością nawiązujący kontakty i zaangażowany w realizację kolejnych wyzwań, był Ksiądz Prałat w ogniu wydarzeń, które kształtowały oblicze Kościoła w Polsce w minionych 12 latach. Nie sposób ich wymienić. Były wśród nich tak radosne jak pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski czy liczne beatyfikacje i kanonizacje Polskich świętych, ze św. Janem Pawłem II na czele. Były niestety także i trudne, wymagające umiejętnego rozeznania, roztropnego osądzenia oraz spokojnego, zrównoważonego komentarza. W takich sytuacjach szczególnie ceniliśmy u Księdza kompetencję oraz zaangażowanie i wytrwałość.

Wyrażając słowa wdzięczności, pragniemy szczerze życzyć, aby Boże błogosławieństwo towarzyszyło Księdzu na kolejnym etapie służby Kościołowi, którym jest praca naukowa w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Twórcza moc Ducha Świętego niech wspomaga rozwój na wszystkich płaszczyznach osobowościowych, a łaska Jezusa Chrystusa niech zapewnia owoc wszelkim działaniom służącym pomnażaniu dobra.

Trwałe ślady, jakie pozostawił Ksiądz w Sekretariacie KEP, w postaci dobrych owoców rzetelnej pracy będą okazją nie tylko do miłych wspomnień, ale także serdecznych spotkań. Będzie Ksiądz Prałat zawsze gościem oczekiwanych i ciepło witanym.

W imieniu własnym oraz współpracowników serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy w duchu braterskiej Chrystusowej więzi

 Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

 Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

 _________________________

Czcigodny
Ks. dr hab. Józef KLOCH