Tematy spotkania zaprezentował bp Grzegorz Ryś. W obradach wziął udział również minister Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP oraz Kazimierz Kuberski – Kierownik Biura ds. Kontaktów z Polakami za Granicą.

W Posiedzeniu Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za granicą w dniu 19.02.2016 wzięli udział:

Bp Wiesław LECHOWICZ                
Przewodniczący Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą

Bp Tadeusz BRONAKOWSKI
Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej

Bp Wiesław ŚMIGIEL
Biskup Pomocniczy Diecezji Pelplińskiej

Ks. Prałat Stanisław BUDYŃ
Rektor PMK w Niemczech

Ks. Roman DZWONKOWSKI SAC
Prof. dr hab. KUL

Ks. Boguslaw BRZYŚ
Rektor PMK we Francji

M. Ewa KACZMAREK MCHR
Przełożona Generala Misjonarek Chrystusa Króla

Ks. Bogusław BURGAT SChr
Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego

Ks. Prałat Stefan WYLĘŻEK
Rektor PMK w Anglii i Walii

Zaproszeni goście:

Bp Witold MROZIEWSKI
Biskup Pomocniczy Diecezji Brooklyn, USA

Bp Grzegorz RYŚ
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Minister Adam KWIATKOWSKI
Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP

Kazimierz KUBERSKI
Dyrektor Biura ds. Kontaktów z Polakami za Granicą

Ks. Zbigniew KUCHARSKI
Asystent Generalny KSM

Zakres działań Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą to koordynacja duszpasterstwa wśród Polaków żyjących za granicą, planowanie i programowanie kierunków pracy duszpasterskiej wśród polskiej emigracji, zgodnie ze wskazaniami Stolicy Apostolskiej i KEP, pobudzanie, promowanie i animacja stosownych inicjatyw duszpasterskich, rozeznawanie i rozwiązywanie problemów personalnych i organizacyjnych polonijnego duszpasterstwa, troska o strukturalne jednostki duszpasterstwa polonijnego w poszczególnych krajach, jak i w skali międzynarodowej, współpraca z instytucjami i organizacjami polonijnymi.

Zobacz także: Duszpasterstwo Emigracji Polskiej