Powołani do Miłosierdzia – tematem ‘Tygodnia Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego’

17-04-2016

Powołanie jest odpowiedzią na Bożą Miłość, która dotyka ludzkie serca. Czymś więc oczywistym jest, że wyraża się w służbie drugiemu, czyli dziełach Miłosierdzia co do ducha i ciała - zwraca uwagę w rozmowie z KAI Delegat KEP ds. Powołań bp Marek Solarczyk. W IV niedzielę wielkanocną zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza w Kościele będziemy obchodzić 53 'Światowy Dzień Modlitw o Powołania'. W Polsce rozpoczyna on 'Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego', który tym razem się będzie przebiegał pod hasłem "Powołani do Miłosierdzia".

0
1849

– Mówiąc o powołaniach często zapominamy, że jest to tajemnica wiary, która dokonuje się w dialogu człowieka z Bogiem. Stąd tak ważna jest pomoc młodym by mogli osobiście spotkać Chrystusa i wejść z Nim w intymną relację. Do tego potrzeba więc zarówno świadectwa życia wiary w rodzinie i społeczeństwie, jak  i modlitwy oraz ofiary całego Kościoła, a więc każdego z nas – za tych którzy stają na progu dojrzałego życia. W związku z tym Tydzień Modlitw o Powołania to tak naprawdę ogromne wyzwaniem dla wszystkich wierzących, które przypomina nam, że jesteśmy wspólnotą, a więc odpowiadamy jedni za drugich – powiedział bp Solarczyk. Dodał przy tym, że bez odniesienia do wiary, kwestię powołań będzie się zawsze sprowadzało do socjologii. – Tam jednak jest już jedynie mowa o życiowej drodze, zaangażowaniu, pracy charytatywnej, zawodzie czy próbie nadania sensu swojego życia.

Nawiązując do orędzia Ojca Świętego na tegoroczny ‘Światowy Dzień Modlitw o Powołania’ zatytułowanego “Kościół Matką Powołań” bp Solarczyk zwrócił uwagę, że papieskie słowa mówiące, że ‘Bóg powołuje nas do bycia częścią Kościoła, w którym po pewnym czasie dojrzewania daje nam konkretne powołanie’ – bardzo mocno wpisują się w przeżywaną w naszym kraju 1050 rocznica chrztu Polski oraz zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. – Oba te wydarzenia jeszcze mocniej uzmysławiają nam, że łączy nas wspólnota ducha, a nasza wiara w Zmartwychwstałego Pana opiera się na świadectwie kolejnych pokoleń wyznawców Chrystusa. – Patrząc chociażby na  historię, naszej Ojczyzny, bez kapłanów czy bez osób konsekrowanych jak trudno byłoby nam przez te wieki zachować wiarą w Boga i naszą narodową tożsamość. Stąd tegoroczne obchody Chrztu Polski winny jeszcze mocniej nam uświadomić naszą odpowiedzialność za troskę o powołania – podkreślił Delegat KEP ds. Powołań.

Przyznał, że choć współczesny świat nie sprzyja prowadzeniu życia duchowego, to jednak doświadczenie Kościoła pokazuje, że Pan jest w stanie w każdych czasach i w każdych okoliczność wzywać ludzi do swojej szczególnej służby. Przykładem tego jest wielu świętych, którzy wychodząc ze środowisk dalekich od przeżywania głębokiej wiary stali się odważnymi świadkami Chrystusa. Stąd odkrycie powołania do kapłaństwa czy życia konsekrowanego nie jest czystą wypadkową środowiska w którym ktoś wzrastała, co nie oznacza że nie  powinniśmy dokonać wszystkiego co w jest w naszej mocy by mogło ono wspierać młodych na drodze szukania Boga i odkrywania Jego planu wobec każdego z nich – zauważył duchowny.

Specjalnie na 53. Tydzień Modlitw o Powołania Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań (KRDP) wydała materiały duszpasterskie w formie teczki, która trafiły do wszystkich parafii w Polsce. Zawierają one zeszyty dla katechetów i opiekunów ministrantów, oraz propozycje homilii i nabożeństw. W tym roku w Niedzielę Dobrego Pasterza rusza również nowa strona internetowa Krajowego Centrum Powołań www.pojdzzamna.pl

Zgromadzeniem, którego charyzmatem jest troska o osoby powołane jest  założony przez bł. Jakuba Alberione w roku 1959 Instytut Królowej Apostołów dla powołań, Siostry Królowej Apostołów. Poprzez modlitwę oraz posługę zwłaszcza wśród młodzieży szukającej sensu życia i własnego miejsca szczególną troską obejmują  powołania do kapłaństwa i różnych form życia konsekrowanego w Kościele.  Siostry wydają czasopisma, płyty, rozpowszechniają materiały o tematyce powołaniowej, prowadzą również centra powołaniowe, organizują dni skupienia, rekolekcje, wystawy, konferencje. Swoje domy mają obecnie we Włoszech, w Polsce oraz w Brazylii.

MG/KAI

NO COMMENTS