Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Uroczysty koncert i prezentacja dorobku naukowo-badawczego pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza złożyły się na obchody 25. rocznicy powstania fakultetu na poznańskiej uczelni. Wydarzenie miało miejsce w katedrze poznańskiej na Ostrowie Tumskim.

W uroczystości, obok władz wydziałowych z ks. dziekanem Pawłem Wygralakiem, profesorów, pracowników dydaktycznych i administracyjnych, wzięli udział abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i Wielki Kanclerz Wydziału, byli pracownicy wydziału –prymas Polski abp Wojciech Polak i bp Szymon Stułkowski, prorektorzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Tadeusz Wallas, prof. Michał Banaszak i prof. Zbyszko Melosik, a także zaproszeni goście.

Nawiązując do postaci patrona Wydziału Teologicznego, św. Wojciecha, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył, że „uzasadnieniem tej decyzji był zamiar poświęcenia się zadaniu promowania chrześcijańskiej wizji i zasad życia społecznego, aby w ten sposób służyć Kościołowi i wszystkim ludziom dobrej woli”. „Wydział pragnął stać się ośrodkiem myśli chrześcijańskiej i katolickich studiów społecznych, by dalej rozwijać dzieło zapoczątkowane przed tysiącem lat przez św. Wojciecha. Tę ewangelizacyjną pracę podjął w duchu «świętości i prawdy»” – podkreślił abp Gądecki.

„Wbrew obawom polski uniwersytet może być normalnym uniwersytetem europejskim wtedy, gdy teologów uzna się za równoprawnych partnerów w dyskusji właśnie dlatego, że są teologami – to znaczy przedstawicielami tej samej wielkiej tradycji pracy umysłowej, z której wywodzi się uniwersytet” – mówił metropolita poznański.

Wielki Kanclerz podkreślił, że Wydział Teologiczny nie może zamknąć się w samych murach uczelni, powinien być aktywny w kontekstach, jakimi żyje wielkopolskie społeczeństwo, przede wszystkim w świecie nauki i kultury.

Za działalność naukowo-dydaktyczną dziękował też prymas Polski, który podkreślił, że jako metropolita gnieźnieński, kustosz relikwii św. Wojciecha, patrona wydziału, czuje się szczególnie zobowiązany do troski o profesorów i studentów.

Telegram nieobecnej z powodu wyjazdu zagranicznego rektor UAM odczytał prorektor Tadeusz Wallas. „Z radością obserwujemy, jak na przestrzeni tych lat rozwijał się dydaktyczny, naukowy i badawczy potencjał Wydziału. Niezmiernie cieszy fakt, że każdego roku jego kadra organizuje i współorganizuje liczne konferencje naukowe, uczestniczy w interdyscyplinarnych projektach oraz coraz aktywniej publikuje wyniki prowadzonych badań. O pozycji, jaką w polskiej nauce mają uczeni z Wydziału Teologicznego świadczy również ich reprezentacja w krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych oraz zdobywane laury” – napisała prof. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Podczas uroczystości wysłuchano koncertu Poznańskiego Chóru Katedralnego pod. dyr. ks. Szymona Bajona, absolwenta wydziału. Profesorowie wydziału – o. prof. Piotr Nawrot, prof. Krzysztof Stachewicz i o. prof. Adam Ryszard Sikora, przedstawili projekty badawcze dotyczące odnalezienia w Boliwii unikatowych manuskryptów muzyki liturgicznej okresu baroku, mistyki w filozofii oraz pobytu św. Jana na wyspie Patmos. Chór Wydziału Teologicznego wykonał kilka utworów muzyki liturgicznej Indian Chiquitos. Uczestnicy wysłuchali także poezji biblisty związanego przez lata z wydziałem, ks. prof. Mariana Wolniewicza, w interpretacji aktora Teatru Nowego w Poznaniu Aleksandra Machalicy.

Wydział Teologiczny ustanowiono na Uniwersytecie Poznańskim w 1919 r., ale nie rozpoczął on wówczas działalności. W 1973 r. Stolica Apostolska wyraziła zgodę na utworzenie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu, a w 1998 r. – na ponowne włączenie i ponowne ustanowienie fakultetu na Uniwersytecie. W konsekwencji 29 czerwca 1998 r. Senat UAM podjął uchwałę o utworzeniu Wydziału Teologicznego, a Umowa pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z 30 listopada 1998 r. uregulowała jego status prawny.

ms / Poznań