Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

„Boże Wszechmogący, Ty jesteś Panem ludzi i dziejów, prosimy Cię, przyjmij dusze zmarłych, pociesz rodziny w żałobie, pokrzep uchodźców i osoby zmuszone do ucieczki, uzdrów zranionych na ciele i na duszy, bądź blisko tych, którzy zajmują się osobami przeżywającymi trudności. Poślij Twego Ducha Świętego, który zatriumfuje nad wojną” — modlił się abp Stanisław Gądecki w Poznaniu podczas nabożeństwa żałobnego w pierwszą rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie.

W kościele oo. Jezuitów wraz z metropolitą poznańskim za poległych w wyniku działań wojennych na Ukrainie modlili się ks. Marcin Janecki, dyrektor poznańskiej Caritas, ks. Ivan Dziuba CPU, oraz ks. Dariusz Michalski SJ, superior i kustosz sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. W poznańskiej świątyni zgromadzili się Polacy, a także uchodźcy wojenni goszczący w stolicy Wielkopolski.

W kazaniu przewodniczący KEP podkreślił, że celem rosyjskiej agresji na Ukrainę jest całkowite podporządkowanie sobie tego narodu za cenę zniszczenia ludzkich istnień oraz dewastacja wartości kulturowych i infrastruktury tego kraju.

Przypomniał starożytną koncepcję wojny sprawiedliwej, której autorem był św. Augustyn.

Abp Gądecki zauważył, że zgodnie z tą koncepcją, wojna sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła, a o jej moralnej ocenie decyduje motyw, jakim kierują się walczący.

Metropolita poznański zaznaczył, że wojnę prowadzoną w słusznej sprawie św. Augustyn uznał za godziwą, ale jednocześnie potępiał wszystkie nadużycia prowadzone z działaniami wojennymi. Udział w niej stanowi dla chrześcijanina smutną, ale rzeczywistą konieczność. Przypomniał, że św. Augustyn aprobował wojnę sprawiedliwą, czyli prowadzoną w celu obrony lub naprawienia krzywdy.

Przewodniczący KEP przywołał fragment encykliki papieża Franciszka „Fratelli tutti”, traktujący o tym, że nie ma już wojny sprawiedliwej, gdyż wojny są zawsze niesprawiedliwe.

„Zmiana ta zaszła od czasu rozwoju broni jądrowej, chemicznej i biologicznej, a także ogromnych możliwości technologii. Wówczas wojnie nadano niemożliwą do skontrolowania moc nieprzyjacielską i niszczycielską. Trudno jest dziś utrzymać racjonalne kryteria wojny sprawiedliwej, jakie wypracował św. Augustyn” — mówił abp Gądecki.

Przekonywał, że gdy wybucha wojna, „staje się on bezsensowną rzezią, ryzykiem, od którego nie ma odwrotu, a konflikty zbrojne wyrządzają szkody materialne i moralne”.

Przewodniczący KEP zauważył, że pokoju nie da się osiągnąć zwykłymi ludzkimi siłami, pokój jest darem Boga.

„Ludzie odnowieni przez miłość Bożą są w stanie zmienić normy, a także jakość relacji i struktur społecznych, są zdolni nieść pokój tam, gdzie są konflikty, budować braterskie relacje tam, gdzie panuje nienawiść i szukać sprawiedliwości tam, gdzie człowiek wyzyskuje człowieka” — stwierdził metropolita poznański.

Dodał, że kto szczerze pragnie pokoju od Boga, ten powinien modlić się o dar pokoju i usuwać ze swego życia wszelki grzech.

Zwrócił uwagę, że pokój zewnętrzny opiera się nie tylko na poszanowaniu praw człowieka, ale i na poszanowaniu praw narodów, w szczególności prawa do niezależności. „Każdy naród posiada fundamentalne prawo do istnienia, do własnego języka i kultury, poprzez które wyraża i umacnia to co nazwałbym jego pierwotną suwerennością duchową” — zaznaczył metropolita poznański.

„Kiedy w stosunkach międzynarodowych następuje naruszenie boskiego porządku, przez świadome działanie człowieka, świat staje się miejscem podziału i podziału krwi. Gdzie pojawia się przemoc tam, nie może być Boga” — podkreślił abp Gądecki.

Po nabożeństwie w Galerii u Jezuitów odbyło się spotkanie z uchodźcami, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami wojennymi.

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Poznaniu to miejsce, w którym odbywają się

nabożeństwa wspólnoty wiernych należących do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej.

msz/ Poznań/ KAI

NO COMMENTS