Tuż przed inauguracją roku szkolnego Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Natalii Tułasiewicz abp Stanisław Gądecki wraz z uczniami złożyli wiązanki kwiatów i wzięli udział w modlitwie przy grobie ks. Piotrowskiego na cmentarzu górczyńskim.

Podczas mszy św. w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej homilię wygłosił kard. Zenon Grocholewski. – Szkoła katolicka stara się formować charakter człowieka, uczciwość, szlachetność, odwagę, zdolność do poświęcenia się dla innych, przede wszystkim bezwarunkowe opowiedzenie się za dobrem i prawdą – mówił były prefekt watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej.

Kard. Grocholewski przekonywał, że szkoła katolicka chce dać solidne wykształcenie, wiedzę, ale nie może się do tego ograniczyć, musi się starać wychować człowieka, tzn. sprawić, by uczeń swą wiedzą służył dobru i prawdzie, a nie rozpowszechnianiem zła.

Podczas uroczystości uczniowie szkół złożyli ślubowanie, iż będą kształtować umysły i serca, rozwijać talenty dane przez Boga, szanować nauczycieli i wychowawców oraz służyć Rzeczypospolitej Polskiej rzetelną nauką, pracą i zachowaniem, stawiając dobro narodu ponad ideały własne.

Poświęcenia odnowionego gmachu szkół katolickich dokonali kard. Grocholewski i abp Gądecki. Nad wejściem pojawił się napis „Fides et ratio” (wiara i rozum) oraz herb metropolity poznańskiego. W uroczystości wziął m.in. udział o. Karol Meissner, benedyktyn, absolwent przedwojennego gimnazjum prowadzonego przez ks. Piotrowskiego.

– Wszyscy i każdy z nas prosi Ducha Świętego, w związku z przenosinami obu szkół do nowej siedziby, o potrzebne pomoce dla sprostania wymogom formacji fizycznej, intelektualnej, moralnej i duchowej – mówił abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył, że na Kościele spoczywa obowiązek wychowawczy młodych pokoleń, ponieważ ma on za zadanie wskazywanie wszystkim ludziom drogi zbawienia i pomagania im, aby mogli osiągnąć pełnię życia.

– Wychowanie jest również zadaniem władzy państwowej. Z uwagi na to władza państwowa, której zadaniem jest strzec i bronić wolności obywatelskiej, winna dbać, zgodnie z zasadami sprawiedliwości rozdzielczej, o takie rozdzielanie zasiłków państwowych, aby rodzice zgodnie ze swoim sumieniem, w sposób naprawdę wolny, mogli wybierać odpowiednie szkoły dla swoich dzieci – mówił abp Gądecki.

W auli szkolnej uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu inauguracyjnego ks. prof. Leszka Wilczyńskiego, wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, na temat historii szkół założonych przez ks. Piotrowskiego. Wyemitowano także film dokumentujący remont budynku, dostosowanego do obowiązujących obecnie w szkolnictwie przepisów.

Podczas renowacji szkoły, której koszt opiewał na kwotę 15 mln zł, pochodzącą w całości z budżetu archidiecezji, dobudowano m.in. windę, dzięki której w szkole uczyć się mogą osoby niepełnosprawne. Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne, boiska sportowe i 25 sal lekcyjnych. Zainstalowany został system przeciwpożarowy i sieć internetowa, zakupiono nowoczesny sprzęt. W 13 klasach gimnazjum i 5 klasach liceum uczy się blisko 500 uczniów.

Historia szkoły przy ul. Głogowskiej w Poznaniu sięga 1920 r., kiedy to ks. Czesław Piotrowski w prywatnych pomieszczeniach przy parafii otworzył pierwszą klasę Szkoły Przygotowawczej. Następnie ks. Piotrowski nabył na swoją własność grunty z myślą o wybudowaniu budynku szkoły naprzeciw kościoła. Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego miało miejsce w 1926 r., a otwarcie budynku nastąpiło rok później.

Prowadzone przez ks. Piotrowskiego szkoły działały do 1939 r., kiedy to ich działalność została zawieszona przez niemieckiego okupanta. W budynku mieściły się biura władz okupacyjnych, a od 1945 r. Milicja Obywatelska.

W latach 1956-2014 roku do siedziby przy ul. Głogowskiej 92 przeniosło się liceum, które wkrótce zmieniło nazwę na VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, nawiązując w ten sposób do nazwy szkoły przedwojennej. Od 1 września br., po wcześniejszym odzyskaniu budynku przez archidiecezję poznańską, rozpoczęły tam ponownie działalność gimnazjum i liceum katolickie.

KAI / ms / Poznań

fot. Robert Binkowski

 

Zobacz też:
Homilia kard. Grocholewskiego
Fotogaleria