Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu władz państwowych i samorządowych oraz tak wielu instytucji, policji, wojska, straży pożarnej, służb medycznych, tysięcy wolontariuszy a także rodzin, które ze staropolską gościnnością przyjmowały pielgrzymów z kraju i zagranicy, miliony zebrane w Krakowie i w innych miejscach mogły cieszyć się obecnością, słowami i gestami Ojca Świętego Franciszka – czytamy w komunikacie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski pragnie złożyć jak najserdeczniejsze podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i zabezpieczenie pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do Polski. Dziękujemy szczególnie tym, którzy przyczynili się – tak na poziomie diecezjalnym, jak i ogólnopolskim – do organizacji Światowych Dni Młodzieży, tego wspaniałego święta młodości i wiary.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy ku Ojcu Świętemu Franciszkowi za wszelki trud związany z Jego pielgrzymką do Polski. Dziękujemy Jego Eminencji ks. kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi za odwagę oraz Komitetowi Organizacyjnemu Światowych Dni Młodzieży za nadzwyczajną pracowitość. Jesteśmy przekonani, że trud włożony w przygotowanie minionych dni przyniesie plon stokrotny naszej Ojczyźnie i światu – Kościołowi w Polsce i Kościołowi powszechnemu.

W minionych dniach objawiła się po raz kolejny pośród naszych rodaków owa wspólnota ducha, której nasza Ojczyzna tak bardzo potrzebuje dla swojego rozwoju. Wspólnota ducha, sięgająca swoimi korzeniami 1050 lat w głąb naszej historii, dawała Polakom przez wieki silne poczucie tożsamości. Wspólnota wartości, która jest ponad podziałami, każe nam patrzeć w przyszłość naszej Ojczyzny z nadzieją.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do polskiej młodzieży. Wasza obecność, entuzjazm oraz zaangażowanie były pięknym świadectwem dojrzałej wiary i miłości do Chrystusa i Kościoła.

Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu władz państwowych i samorządowych oraz tak wielu instytucji: policji, wojska, straży pożarnej, służb medycznych, tysięcy wolontariuszy a także rodzin, które ze staropolską gościnnością przyjmowały pielgrzymów z kraju i zagranicy, miliony pielgrzymów zebranych w Krakowie i w innych miejscach mogły cieszyć się obecnością, słowami i gestami Ojca Świętego Franciszka.

W sposób szczególny dziękujemy pracownikom mediów, zwłaszcza telewizji publicznej, którzy z najwyższym zaangażowaniem – na dobrym merytorycznym i technicznym poziomie – relacjonowali ostatnie wydarzenia, tak ważne dla milionów Polaków. Dzięki temu Chrystusowe przesłanie o Bożym miłosierdziu mogło dotrzeć do ponad 180 krajów świata. Przyczyniło się – podobnie jak obecność tak licznie zebranej reprezentacji młodzieży z całego świata – do wielowymiarowej promocji Polski.

Zapewniamy o naszych modlitwach w intencji tych, którzy przyczynili się do owocnego przeżycia minionych dni i prosimy Boga bogatego w miło-sierdzie o obfite błogosławieństwo dla was wszystkich.

+ Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP
+ Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Łódzki, Zastępca Przewodniczącego KEP
+ Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny KEP

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r.