Prezydium KEP o wolności sumienia parlamentarzystów i ochronie życia osób z wadami genetycznymi

19-10-2012

Prezydium Episkopatu przypomina o poszanowaniu wolności sumienia parlamentarzystów podczas głosowań. Z uznaniem przyjmuje prace nad nowelizacją ustawy z 1993 roku tak, by pozwoliła uchronić życie osób z zaburzeniami genetycznymi.

1798

Prezydium zajęło stanowisko w związku z toczącą się dyskusją społeczną, a także w kontekście prób wywierania nacisku na posłów przy okazji prac Sejmu RP nad nowelizacją ustawy z 1993 r. Z uznaniem przyjęło prace nad wykreśleniem części zapisu wspomnianej ustawy tak, by pozwoliła uchronić życie osób z zaburzeniami genetycznymi. Mowa tu o dzieciach z zespołem Downa, Turnera, Retta i innymi z grupy ponad 20 tys. znanych schorzeń genetycznych.

Dzieci ze schorzeniami genetycznymi mają prawo do tego, by urodzić się i żyć wśród nas, by kochać i być kochanymi – napisali biskupi Prezydium w wydanym Oświadczeniu. Ważne jest tworzenie jak najbardziej przyjaznego klimatu społecznego dla dzieci z wadami genetycznymi oraz dla ich rodziców – podkreślają w dokumencie.

Prezydium Episkopatu wyraża wdzięczność wszystkim, którzy bronili i będą bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Kościół nie stanowi prawa w Polsce, ale domaga się pełnego poszanowania wolności sumienia parlamentarzystów w głosowaniach.

W skład Prezydium Episkopatu wchodzą abp Józef Michalik – przewodniczący Episkopatu, abp Stanisław Gądecki – jego zastępca i bp Wojciech Polak – sekretarz generalny Konferencji.

Zob. Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski