Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po śmierci śp. Kard. Stanisława Nagy’ego

05-06-2013

Warszawa, 5 czerwca 2013 r.

1484

W związku z wiadomością o śmierci śp. Księdza Kardynała Stanisława Nagy’ego, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski pragnie przekazać, na ręce Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, wyrazy braterskiej jedności, serdecznej pamięci o Zmarłym oraz modlitwy, zanoszonej przed tron Boży w Jego intencji.

Wyrażamy Panu Bogu wdzięczność za osobę oraz kapłańską i biskupią posługę śp. Księdza Kardynała, jaką – z troskliwością dobrego pasterza – podejmował dla dobra Kościoła w Polsce i na świecie.

Życie i kapłańskie powołanie śp. Księdza Kardynała Stanisława było naznaczone wielkim oddaniem dla intelektualnego poznania i głoszenia prawd wiary oraz ściśle związane z prowadzonymi przez Niego badaniami naukowymi w dziedzinie teologii fundamentalnej i ekumenizmu. Będąc tak wybitnym profesorem, z pełnym gorliwości zaangażowaniem włączał się również bardzo chętnie w posługę kaznodziei i rekolekcjonisty. Jako bliski współpracownik Ojca Świętego bł. Jana Pawła II, wielokrotnie został obdarzony Jego zaufaniem. Ksiądz Kardynał Nagy był między innymi, z nominacji papieskiej, członkiem prestiżowej Międzynarodowej Komisji Teologicznej czy też, w charakterze eksperta, uczestnikiem Synodu Biskupów. Ojciec Święty Jan Paweł II potwierdził Jego zasługi i oddanie Kościołowi, powołując go w 2003 roku do grona kardynałów.

W łonie Konferencji Episkopatu Polski ś.p. Ksiądz Kardynał służył nieocenioną i wielką pomocą, pracując w różnych gremiach Konferencji. Dał się poznać jako człowiek otwartego umysłu i wrażliwego serca na bieżące sprawy Kościoła w Polsce.

Niech sam Bóg będzie Jego nagrodą.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

 

† Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP

 † Stanisław Gądecki
Zastępca Przewodniczącego KEP

† Wojciech Polak
Sekretarz Generalny KEP