“Wzywamy wiernych naszych Kościołów, aby trwali w modlitwie i świadczyli pomoc potrzebującym. Nie ustawajmy w dążeniu do przezwyciężenia zaistniałego kryzysu” – piszą przedstawiciele Kościołów w Polsce we wspólnym przesłaniu w sprawie uchodźców. Dokument został podpisany w czwartek 30 czerwca 2016 r. w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Tekst dokumentu

Zobacz galerię foto

Podpisanie Przesłania Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców, 30 VI 2016

“Zadaniem Kościołów jest wychowywanie serc, które przez konkretne czyny miłosierdzia przyjdą z pomocą cierpiącym, tym, którzy uciekają przed wojną, prześladowaniami i śmiercią” – czytamy w Przesłaniu Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców.

Przedstawiciele Kościołów w Polsce, nawiązując do historii i tradycji,  zwracają uwagę na to, że nasz kraj wiele razy stawał się schronieniem dla tych, którzy musieli uciekać przed prześladowaniami. Podkreślają jednocześnie, że “tylko szeroko zakrojona akcja humanitarna i uwzględnienie politycznych i ekonomicznych przyczyn istniejących trudności może doprowadzić do rzeczywistej poprawy sytuacji”. “Chrześcijanie powinni dążyć do współpracy z odpowiednimi organami władzy państwowej i organizacji społecznych” – piszą. Wskazują na potrzebę rozwoju wolontariatu, także na poziomie parafii, “aby skutecznie i odpowiedzialnie zaradzić rodzącym się problemom”.

W imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski Przesłanie Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców 30 czerwca podpisali: pastor Leszek Wakuła – Prezbiter Okręgu Centralnego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP; bp Jerzy Samiec – Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; bp Andrzej Malicki – Superintendent Naczelny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP; bp Marek Izdebski – Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP;  bp Wiktor Wysoczański – Biskup Kościoła Polskokatolickiego w RP; bp Marek M. Karol Babi – Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP; Metropolita Sawa – Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski; abp Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Z historii prac nad przesłaniem:

Od samego początku kryzysu uchodźczego w Europie Kościoły chrześcijańskie zabierały głos, zarówno na świecie jak i w Polsce. Już w roku 2011, tuż po wybuchu wojny w Syrii, Kościoły zwracały uwagę na dramat osób, które zostały zmuszone do opuszczenia ojczyzny i na tragedię osób zabitych podczas konfliktu.

Gdy w ubiegłym roku nasilił się kryzys migracyjny w Europie głos Kościołów przybrał na sile. Przykładem w Polsce może być np. List pasterski biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce z 9 września 2015 r. czy komunikaty z Zebrań Plenarnych Konferencji Episkopatu Polski, począwszy od 7 października 2015 r., a także głosy licznych biskupów i zwierzchników Kościołów w Polsce.

Komisja Dialogu między Polska Radą Ekumeniczna a Konferencja Episkopatu Polski na zebraniu w dniu 5 października 2015 r. postanowiła zaapelować do Kościołów, aby wydały wspólne przesłanie w sprawie uchodźców. Wspólny tekst został zaaprobowany przez Komisję na specjalnym zebraniu w dniu 24 maja 2016 i w czerwcu został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski oraz przez zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

W ostatnich latach Kościoły w Polsce podpisały następujące Apele: 16 stycznia 2013 r. – apel o ochronę stworzenia; 20 stycznia 2015 r. – apel o poszanowanie i świętowanie niedzieli. Wspólne przesłanie w sprawie uchodźców jest dokumentem, który został przygotowany w najkrótszym czasie, ponieważ dotyczy ludzi, dla których pomoc jest sprawą nie cierpiącą zwłoki.

NO COMMENTS