Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rola biskupów w rozeznawaniu, szybko zmieniające się przesłanki antropologiczne oraz owocne praktyki Kościoła – były głównymi tematami drugiej części Europejskiego Kontynentalnego Zgromadzenia Synodalnego w Pradze, w której uczestniczyli przewodniczący konferencji episkopatów, w tym przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski stwierdził, że podczas spotkania starano się wyjaśnić, iż „rola biskupów w rozeznawaniu polega przede wszystkim na słuchaniu Ducha Świętego oraz że nie jest to słuchanie indywidualne, ale słuchanie we wspólnocie”. „Nie chodzi o głos samej elity, ani nie chodzi o głos większości, ale chodzi o powzięcie decyzji w duchu modlitwy. Chodzi o wyważenie wszystkich racji i opinii” – zaznaczył abp Gądecki.

Druga sprawa, która została poruszona podczas spotkania przewodniczących episkopatów Europy, dotyczy przesłanek antropologicznych, które ulegają szybkim zmianom. „Następuje ogromna szybkość w zsekularyzowanym świecie i dlatego potrzeba szybkiej odpowiedzi ze strony Kościoła misyjnego. I tym razem nie chodzi o misyjność w wykonaniu duchowieństwa, czyli kapłanów, biskupów i zakonników, ale o odpowiedź całego Kościoła, czyli o odpowiedź wszystkich” – podkreślił przewodniczący Episkopatu.

Przyznał, że z Synodem wiążą się nadzieje na to, że poruszy się bardziej to wszystko, co było nazwane „śpiącym olbrzymem” od czasów Soboru, czyli o świeckich. „Doznało to już sporego poruszenia, w tym sensie, że mamy nawet męczenników świeckich, którzy brali udział w dziele ewangelizacji” – dodał.

Abp Gądecki zauważył, że w procesie zmian antropologicznych i w samej misji ważne jest również, aby „podkreślić rolę kreatywnej mniejszości, która jest zdolna do przyjęcia kultury życia w kwestii narodzin czy starców oraz osób wymagających wsparcia ze strony całej wspólnoty Kościoła”.

Podczas spotkania rozmawiano też o tym, iż warto zebrać dobre praktyki Kościoła. „To znaczy takie praktyki, które się sprawdziły. Taki apel został wystosowany do wszystkich episkopatów, aby każdy, kto ma do czynienia z owocną aktywnością, przekazał to innym. Aby można było wprowadzać w życie te praktyki, które w innych Kościołach zyskały uznanie i są owocne” – stwierdził przewodniczący KEP.

Abp Gądecki przyznał, że biskupi apelowali także o pokój w Ukrainie oraz „w Libanie, Syrii, Palestynie, tam gdzie toczą się konflikty zbrojne i gdzie nie widać ich końca”.

BP KEP