Przewodniczący Episkopatu: Wiara i polskość są związane ze sobą na śmierć i życie

04-11-2016
1438

Mimo iż współcześnie w Polsce może obserwować zjawisko utraty pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, wiara i polskość wydają się być związane ze sobą na śmierć i życie – mówił w piątek na Jasnej Górze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Hierarcha przewodniczył mszy św., która odbyła się w ramach 27. Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich. Według danych jasnogórskiego biura prasowego w tym trzydniowym spotkaniu bierze udział kilkuset uczestników.

W homilii przewodniczący KEP przypomniał historię i okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I, wskazał też na wpływ tego wydarzenia na rozwój kultury i cywilizacji polskiego narodu.

Zaszczepiona w Polsce przez pierwszych Piastów wiara chrześcijańska przyczyniła się do ukształtowania wspólnoty narodowej na fundamencie Ewangelii —mówił.

Odniósł się także do współczesnych kwestii.

    Dzisiaj, głównie pod naciskiem sekularyzmu, pojawiało się jednak w naszej ojczyźnie jakieś zjawisko utraty pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię —powiedział abp Gądecki.

W ocenie hierarchy skutkuje to m.in. duchową, wewnętrzną pustką, szerzeniem się „antropologii bez Boga” oraz łatwiejszym deklarowaniu się jako agnostyk niż jako wierzący.

    To zapomnienie doprowadziło w końcu do porzucenia człowieka i otworzenia rozległej przestrzeni dla swobodnego rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na polu teorii poznania i moralności, pragmatyzmu, a nawet cynicznego hedonizmu w strukturze życia codziennego —wskazał duchowny.

Dodał jednak, że proces ten w Polsce przebiega inaczej niż w innych krajach.

    Wbrew prognozom wciąż jesteśmy narodem chrześcijańskim, w którym żyje silny wiarą Kościół katolicki. Próbowano przecież zbudować alternatywną polską kulturę świecką czy nawet antyreligijną, a niepowodzenia tych przedsięwzięć świadczą o tym, że jak dotąd wiara i polskość wydają się związane ze sobą na śmierć i życie —zaznaczył abp Gądecki.

Wskazał jednocześnie, że ani polska kultura nie jest wyłącznie katolicka czy chrześcijańska, ani nie każdy Polak musi być katolikiem.

Jednakże wiara katolicka wciąż stanowi o naturze polskiej kultury i nawet zdeklarowani ateiści, chcąc w pełni uczestniczyć w polskiej wspólnocie kulturowej, uznają kulturę katolicką i chrześcijańską za wspólne dobro narodowe — podkreślił.

Już 27. Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze rozpoczęło się w czwartek i potrwa do soboty. Tegoroczną myślą przewodnią są słowa św. Jana Pawła II: „Jako chrześcijanie jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei, aby ludzie nie byli bez nadziei ani Boga na tym świecie, ale uczyli się Chrystusa – naszej nadziei”.

Uczestnicy forum biorą udział w wykładach i dyskusjach m.in. na temat reformy oświaty czy pedagogiki chrześcijańskiej. W pierwszym dniu spotkania odbyła się także Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich.

Szkoły katolickie w Polsce – szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące oraz licea zawodowe – zrzeszone są w Radzie Szkół Katolickich, która została powołana w 1994 r. przez 269. Konferencję Episkopatu Polski. Jest kościelną jednostką organizacyjną o zasięgu ogólnopolskim. Posiada osobowość prawną kościelną i cywilną.

ann/PAP