Ukaranie człowieka poprzez odizolowanie go, nie może mu odbierać wszelkiej nadziei – powiedział abp Stanisław Gądecki w jednym z największych w Polsce zakładów karnych. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski celebrował we Wronkach jubileusz miłosierdzia w więźniu.

W związku z kończącym się Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia biskupi archidiecezji poznańskiej odwiedzili więźniów, aby wraz z nimi celebrować Rok Święty. Abp Gądecki modlił się z osadzonymi w Zakładzie Karnym we Wronkach, bp Zdzisław Fortuniak – w Areszcie Śledczym dla kobiet w Lesznie, bp Grzegorz Balcerek w Areszcie Śledczym w Poznaniu, a bp Damian Bryl w Zakładzie Karnym w Rawiczu. Biskupi celebrowali msze św. w więziennych kaplicach, odwiedzili osadzonych w celach, spotkali się też ze strażnikami więziennymi.

Metropolita poznański w nawiązaniu do Księgi Mądrości, przywołał w homilii wygłoszonej do więźniów obraz „więzienia bez krat”. „Ten fragment z Księgi Mądrości obrazowo ilustruje nam na czym polega działanie sumienia, tego wewnętrznego świadka, obecnego w człowieku, który samym swoim istnieniem przypomina przestępcy o popełnionym złu. Najgorszym więzieniem jest serce zamknięte i zatwardziałe” – zauważył abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu Polski przypomniał, że Biblia określa Boga mianem „cierpliwy i miłosierny”, a pośród uczynków miłosiernych względem ciała znajduje się polecenie: więźniów pocieszać. „Polecenie niesienia pociechy więźniom jest bodaj najbardziej radykalnym z uczynków miłosierdzia” – stwierdził.

Zdaniem metropolity poznańskiego obowiązek pocieszania więźniów nie neguje jednak zasadności kary. „Sytuacja więźniów nie jest wyłącznie sprawą sądów i systemu penitencjarnego. Pocieszanie więźniów polega przede wszystkim na tym, by poruszać ich sumienia i dawać nadzieję, że powinno i może być inaczej” – zaznaczył abp Gądecki.

„Praca kapelana więzienia to pochylenie się nad pojedynczym człowiekiem i uświadomienie mu, że choćby wszyscy ludzie go potępili, to Pan Bóg chce mu okazać swoje miłosierdzie, które nie ma żadnych granic” – podkreślił w rozmowie z KAI ks. Wojciech Prostak – kapelan Zakładu Karnego w Rawiczu od 1991 r.

Duchowny wyznał, że zdarza się, że więźniowie przed wyjściem na wolność proszą o błogosławieństwo, przychodzą podziękować za opiekę duszpasterską nad nimi. „Proszą niekiedy o dalszą dobrą radę jak ułożyć sobie życie i zamawiają Msze św. za swoich kolegów, którzy jeszcze są w więzieniu” – powiedział kapelan więzienia.

Na mocy dekretu papieża Franciszka podczas Roku Świętego Miłosierdzia bramy cel więziennych również staną się Drzwiami Świętymi, dla wszystkich tych, którzy przechodząc przez nie skierują myśli i modlitwę do Ojca. Więźniowie odpust zupełny będą mogli otrzymać w kaplicach więziennych.

Świętowanie Jubileuszu Miłosierdzia zakończy się w diecezjach 13 listopada 2016 r. obrzędem zamknięcia Drzwi Świętych. Tydzień później, w niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata papież Franciszek zamknie Drzwi Święte Bazyliki św. Piotra w Rzymie, co zakończy Rok Święty w całym Kościele.

ms / Wronki (KAI)

Zdjęcie ilustracyjne: br Robert Binkowski