Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

W czwartek 9 czerwca 2022 r. w Centrum Okopowa w Warszawie odbyło się spotkanie Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP bp. Andrzeja Czai m.in. z krajowymi duszpasterzami specjalistycznymi na temat nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce.

Na zaproszenie nowego Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP odpowiedziało 23 krajowych duszpasterzy specjalistycznych oraz przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich. Głównym celem spotkania była prezentacja przygotowanego przez Komisję Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2022/2023 – „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Biskup Andrzej Czaja nakreślił m.in kontekst czasowy oraz okoliczności, które skłaniają do podjęcia tematyki eklezjalnej w refleksji i duszpasterskim oddziaływaniu Kościoła w Polsce w nadchodzącym czasie. Stanowią je z jednej strony trudności, na jakie napotyka Kościół w prezentowaniu prawdy o sobie, jego bycie znakiem sprzeciwu w dzisiejszym świecie, kryzys autorytetu Kościoła oraz związany z nim – wygenerowany bądź wzmocniony dodatkowo doświadczeniem epidemii – dystans wielu ludzi do Kościoła. Trudności te nie przysłaniają jednak znaków nadziei, wśród których jest “świeże” doświadczenie synodalności jako zadanie wyznaczone Kościołowi przez Papieża Franciszka, rozwój wspólnot i innych gremiów podejmujących w Kościele konkretną odpowiedzialność, wreszcie nawet przypadki nastawania na Kościół, które paradoksalnie wzmacniają świadectwo wiary tych, którzy w Nim trwają.

Po ukazaniu tego kontekstu i głównego zamysłu programu duszpasterskiego Sekretarz Komisji Duszpasterstwa ks. Waldemar Musioł zaprezentował zebranym cele nowego programu oraz proponowane ścieżki jego realizacji, które są możliwe do podjęcia także w pracy formacyjnej realizowanej przez duszpasterzy specjalistycznych. Stanowią je najpierw różne formy przepowiadania Słowa Bożego i katecheza o Kościele podejmowane w liturgii i poza nią: w ramach krajowych pielgrzymek stanowych, spotkań formacyjnych, rekolekcji czy innych form realizacji duszpasterstwa specjalistycznego na wielu poziomach. Przestrzenią prezentowania prawdy o Kościele i odbudowywania jego autorytetu mogą też być media, nie tylko katolickie i mające szeroki zasięg. Audycje w lokalnych rozgłośniach, media społecznościowe, strony internetowe, a nawet wydawane przez proboszczów gazetki parafialne mogą być nie tylko przekaźnikami rzetelnej informacji o życiu i misji Kościoła, ale także platformą eklezjalnej formacji i ewangelizacji. Szczególnym wyzwaniem – wskazanym przez nowy Program Duszpasterski – jest kontynuacja konsultacji synodalnych i w konsekwencji czynienie synodalności sposobem codziennego funkcjonowania Kościoła i realizacji Jego zbawczej misji w świecie.

Zebrani na spotkaniu zaprezentowali Przewodniczącemu Komisji Duszpasterstwa podejmowane przez siebie inicjatywy duszpasterskie w ramach animowanych przez siebie duszpasterstw. Zgodnie podkreślano wielkie zaangażowanie wielu wiernych świeckich w podejmowaniu odpowiedzialności za Kościół, potrzebę spotkań z nimi, wzajemnego słuchania oraz moc wspólnej z nimi modlitwy.

W przerwie między dwoma sesjami roboczymi uczestnicy spotkania modlili się razem brewiarzową Modlitwą południową oraz wspólnie zjedli obiad w gościnnym Centrum Okopowa w Warszawie.

opoka.news