Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP dziękuje katechetom i nauczycielom

Chcemy podziękować Wam, za Waszą posługę w szkole. Z pewnością każde dobro jest zawsze owocem Bożej łaski, ale to Wy staliście się jej pośrednikami – napisał do katechetów przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP bp Wojciech Osial w Słowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 30. rocznicy powrotu nauczania religii do polskiej szkoły. 

W słowie skierowanym do katechetów z okazji Dnia Nauczyciela przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP zauważył, iż jest to czas podsumowań, ocen i wniosków dotyczących obecności katechezy w szkole. Wyraził jednocześnie wielką wdzięczność osobom świeckim i konsekrowanym za posługę katechetyczną w szkole.
„Drodzy Katecheci! Jesteście wielkim darem dla Kościoła! Dzięki Waszej posłudze Ewangelia może być głoszona wielu młodym ludziom. Jesteście potrzebnym znakiem i głosem Kościoła w szkole i w parafii” – czytamy w Słowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Biskup Wojciech Osial podkreślił, że praca katechetyczna często nie jest łatwa, jest jednak przede wszystkim specjalnym powołaniem. „Wprowadza ona każdego katechetę w głęboką relację miłości z Chrystusem, Boskim Nauczycielem. Wasza posługa nie jest więc zwykłą pracą zawodową, ale jest powołaniem i niezwykle ważną misją w Kościele” – napisał przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.
Autor listu zauważył także, że działalność katechetyczna nie sprowadza się jedynie do prowadzenia lekcji w szkole. Katecheci często współorganizują rekolekcje szkolne, podejmują różnorodne inicjatywy pozalekcyjne, a przygotowując uczniów do przyjęcia sakramentów świętych w parafii, uczestniczą wraz z nimi w nabożeństwach roku liturgicznego oraz w niedzielnej Mszy Świętej.
Na koniec listu przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP bp Wojciech Osial podziękował wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkół: „Dziękujemy Wam, Drodzy Nauczyciele, za Waszą bardzo ważną pracę na rzecz nauczania i wychowania młodego człowieka. (…) Niech będzie Wam dane widzieć piękne owoce obecnych wysiłków w postaci mądrego i przede wszystkim dobrego życia Waszych wychowanków”. 

W Polsce Dzień Nauczyciela ustanowiony został 27 kwietnia 1972 roku. Od 1982 roku, na mocy ustawy – Karty Nauczyciela – obchodzony jest jako Dzień Edukacji Narodowej.
BP KEP