Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Miłość do Boga Stworzyciela przejawia się w szacunku i trosce o świat, który w opatrzności Bożej został nam powierzony – powiedział bp Tadeusz Lityński, przewodniczący Zespołu „Laudato si” przy Radzie ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, do uczestników rozpoczynającego się 3 października br., dwudniowego spotkania diecezjalnych duszpasterzy środowisk „Laudato si” w Broku.

Pierwsze spotkanie duchownych odpowiedzialnych w decyzjach za duszpasterstwo osób zaangażowanych na rzecz poszanowania środowiska naturalnego odbywa się w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji Ekologicznej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Broku.

„Angażowanie się w taki obszar duszpasterski jest odpowiedzią Kościoła, Konferencji Episkopatu Polski na zachodzące zmiany, współczesne wyzwania społeczne, tym samym duszpasterskie. Dostrzeganie przemian społecznych i podejmowanie w ich kontekście działań duszpasterskich jest oznaką, że Kościół żyje i jest aktywny. Jest tu również miejsce dla świeckich, nie tylko dla duchownych, bowiem nie ma prawdziwego duszpasterstwa bez laikatu. Wobec przemian nie możemy stać z boku i tylko się przyglądać” – podkreślił bp Tadeusz Lityński.

„Święci w historii Kościoła w aspekcie Teologii Stworzenia”, „Podstawy Biblijne Encykliki Laudato si”, „Skuteczna komunikacja idei ekologicznej w środowiskach religijnych. Potrzeby i wyzwania” – to tematy, które będą podejmowane w czasie obrad. W spotkaniu uczestniczą m.in. biskup drohiczyński Piotr Sawczuk, dr hab. Barbara Strzałkowska z UKSW w Warszawie, ks. dr hab. Witold Ostafiński z UPJPII w Krakowie, ks. dr hab. Dariusz Śmierzchalski – Wachocz z US w Szczecinie, Sławomir Mazurek, w-ce prezes NFOŚiGW – Warszawa, Wojciech Grochala z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. W czasie obrad będą miały miejsce otwarte dyskusje panelowe, prace w grupach tematycznych m.in.: Szanse i trudności w przestrzeni ekologicznej w aspekcie duszpasterskim; EKOparafia: marzenie, mrzonka, utopia czy misja?; Bóg Stworzyciel – aspekt ewangelizacyjny.

Uczestnicy dokonają także podsumowania tegorocznych inicjatyw „Czasu dla Stworzenia”, który rozpoczął się 1 września, jako Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego.

Obrady zakończą się 4 października, aktem poświęcenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Broku.

Zespół „Laudato si” przy Radzie ds. Społecznych został powołany przez Konferencję Episkopatu Polski w czasie obrad plenarnych 18 listopada 2021 r. w Częstochowie. W ostatnim czasie w Polsce zostało mianowanych 32 diecezjalnych duszpasterzy środowisk „Laudato si”.

Sekretarz Zespołu „Laudato si”
ks. Zbigniew Kucharski

NO COMMENTS