Rozpoczynamy Rok Wiary

11-10-2012

Rok Wiary ma obudzić nasze myślenie na temat wiary – podkreśla abp Józef Michalik. Dodaje, że spełni on swoją rolę, jeśli każdy z nas postawi sobie pytanie, czym jest wiara w jego życiu.

1520

Przewodniczący Episkopatu dodaje, że sukces Roku Wiary mierzyć się będzie miarą współpracy pojedynczego człowieka z łaską Bożą i otwarcia na Boże działanie. Podkreśla też, że na drodze wiary niezmiernie ważny jest wymiar kontaktu z drugim człowiekiem, wymiar wspólnoty Kościoła.

Dziś w Watykanie papież Benedykt XVI uroczyście zainauguruje Rok Wiary. Przewodniczący Konferencji Episkopatów będą koncelebrować Mszę św. z Ojcem Świętym o godz. 10.00 na Placu św. Piotra.

We wszystkich katedrach w Polsce odbędą się dziś uroczystości otwarcia Roku Wiary z procesyjnym wniesieniem dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Rok Wiary nawiązuje bowiem do 50. rocznicy obrad soborowych i 20-lecia wydania Katechizmu.

Ojciec Święty rozpoczął podczas audiencji środowych cykl katechez poświęconych znaczeniu Soboru Watykańskiego II. Wczoraj mówił m.in. o tym, że bł. Jan Paweł II postrzegał Sobór jako wielkie dobrodziejstwo dla Kościoła XX w., jako busolę, wskazującą drogę na progu nowego tysiąclecia.

Rok Wiary łączy się z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. Będzie go można uzyskać m.in. za nawiedzenie miejsca własnego chrztu i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Inną okazją jest udział w wykładach o dokumentach Soboru Watykańskiego II czy Katechizmie Kościoła Katolickiego.

Zapowiedziany przez Benedykt XVI Rok Wiary potrwa od 11 października 2012 r. do uroczystości Chrystusa Króla, 24 listopada 2013 r. W liście apostolskim „Porta fidei” Papież podkreślił, że od początku swojej posługi Następcy Piotra przypomina o potrzebie odnalezienia drogi wiary. „Nie możemy zgodzić się na to, aby sól utraciła smak, a światło było umieszczone pod korcem (por. Mt 5, 13-16). Także współczesny człowiek może na nowo odczuć potrzebę, by — jak Samarytanka — pójść do studni i słuchać Jezusa, który zachęca do wiary w Niego i czerpania z Jego źródła, tryskającego wodą żywą (por. J 4, 14)” – podkreślił Benedykt XVI.