Warszawa, dnia 30 maja 2016 r.

Ekscelencjo,
Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie Nuncjuszu Apostolski,

w dniu 28 maja br. Papież Franciszek mianował Waszą Ekscelencję  Nuncjuszem Apostolskim w Federacji Rosyjskiej. W związku z zakończeniem misji dyplomatycznej w Polsce pragnę przesłać wyrazy wdzięczności za okres bliskiej i dobrej współpracy. Moimi podziękowaniami obejmuję sześć lat wzajemnych relacji, bogatych w wydarzenia oraz owocnych w decyzje i znaczące inicjatywy.

Ksiądz Arcybiskup podejmując z mandatu Ojca Świętego posługę w Warszawie, wniósł w relacje Kościoła, który jest w Polsce z Watykanem bogactwo swojej osobowości i życia duchowego. Wielokrotnie mogłem z uznaniem obserwować działania Waszej Ekscelencji wyrażające szerokie, otwarte, jasne i odpowiedzialne spojrzenie na życie Kościoła w naszym kraju oraz głębokie rozumienie jego specyfiki. Pragnę podziękować za przemawiające świadectwo wielkiego formatu dyplomatycznych starań, podejmowanych przez Księdza Arcybiskupa w duchu wierności Bogu i Ewangelii.

Z wielką estymą mogę przyznać, że jako dziekan korpusu dyplomatycznego w Polsce, prezentował Ksiądz Arcybiskup wszystkie cechy dobrego dyplomaty, wyrażone niegdyś przez Harolda Nicholsona, który pisał, iż: „Dyplomata powinien charakteryzować się umiłowaniem prawdy, dokładnością, spokojem, cierpliwością, zrównoważonym usposobieniem, skromnością, lojalnością”.

Z pewnością wymienione przymioty, uzupełnione wieloletnim doświadczeniem, zdobytym przez lata posługi na licznych placówkach dyplomatycznych w wielu krajach, przyczyniły się do aktualnej decyzji Ojca Świętego Franciszka, aby powierzyć Waszej Ekscelencji, zadanie kształtowania relacji Kościoła w Rosji ze Stolicą Apostolską, a także dialogu z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. Niech asystencja Ducha Świętego nieustannie towarzyszy Księdzu Arcybiskupowi w podjęciu nowych zadań w służbie Kościołowi. Powierzając Bożej Opatrzności Osobę Waszej Ekscelencji, pragnę przywołać słowa ks. Alessandro Pronzato: „Oko proroka jest tak przenikliwe, że potrafi zrozumieć splot dziejów Królestwa Bożego, z dziejami Królestwa ludzkiego”. Niech Chrystus najwyższy Prorok i Kapłan zawsze przewodzi i umacnia na tej drodze.

Obejmuję wdzięczną pamięcią i modlitwą intencje Księdza Arcybiskupa, zapewniam o stałej życzliwości

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski