Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Kapituła Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2020 przyznała Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Gala wręczenia nagrody odbędzie się 17 czerwca (czwartek), o godz. 16.00 w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie (Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, Sala plenarna).

Pełna treść komunikatu Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego:

KOMUNIKAT

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego Kapituła, obradując pod honorowym przewodnictwem ks. bp. Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski – jednogłośnie postanowiła, że Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego – długoletniego Krajowego Duszpasterza Rolników – za rok 2020 otrzyma

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych
„Solidarność”

Kapituła postanowiła uczcić 40 lat istnienia Związku. Po strajkach sierpniowych w 1980 r. rolnicy musieli podjąć nieugiętą walkę z władzami komunistycznymi o zalegalizowanie swojej niezależnej organizacji. Walka trwała 9 miesięcy. Rejestracja „Solidarności” rolników nastąpiła 12 maja 1981r.

Przypominamy rolę Prymasa Tysiąclecia – kard. Stefana Wyszyńskiego. Bez Jego zdecydowanego wsparcia i twardych nacisków na władze – w połączeniu z odwagą tysięcy chłopów polskich – powstanie NSZZ RI „Solidarność” byłoby niemożliwe. Jednocześnie Kapituła chyli głowę przed często zapomnianymi bohaterami tamtych lat. Wielu rolników traciło życie i zdrowie w walce o wolność zrzeszania się. Uznanie należy się również kapłanom z parafii wiejskich i małomiasteczkowych, którzy wspierali niezależny ruch ludowy, a w stanie wojennym i latach 80. ubiegłego wieku umożliwiali działanie podziemnej organizacji.

Kapituła doceniła program Związku , który za priorytet uznaje obronę polskiej ziemi, prawo do prywatnej własności, troskę o trwałość rodzinnych gospodarstw rolnych, obronę tradycji i chrześcijańskiego systemu wartości. „Solidarność „ Rolników Indywidualnych zawsze uważał, że prawo do efektywnego gospodarowania na własnej ziemi to racja stanu państwa polskiego i warunek jego niepodległości.

Kapituła wysoko oceniła, że w swej czterdziestoletniej historii NSZZ RI „Solidarność” , walcząc o prawa rolników , był i jest Związkiem, który nie boi się zmian i czynnie uczestniczy w przemianach w Polsce i Europie. Członkowie Związku są świadomi odpowiedzialności za oddaną im do zagospodarowania ziemię , za siłę rodziny i kraju.

Prestiżowa Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, przyznana została przez Fundację „Solidarna Wieś” po raz siedemnasty. Dotychczas laureatami były osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla spraw rolnictwa , kultury oraz rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego wsi i małych ojczyzn : prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Maria Radomska, ks. kard. Józef Glemp -Prymas Polski , ks. prał. Bogusław Bijak, ks. bp Alojzy Orszulik, dr Maria Stolzman, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Roman Kluska, Josef Rottenaicher (Bawaria), ks. abp Józef Michalik, prof. Alojzy Szymański, o. dr Stanisław Jaromi, ks. Kazimierz Kaczor, prof. Jacek Hilszczański, zespół pieśni i tańca „Mazowsze”, ks. abp. Henryk Hoser.

Fundacja przyznaje również stypendia tego samego imienia dla młodych ze wsi i małych miast, którzy mimo trudności pragną się uczyć .

Warszawa, 3 grudnia 2020 r.

Sławomir Siwek
Przewodniczący Rady Fundacji