Spotkała się Rada Prawna KEP

29-11-2016
2102

We wtorek, 29 listopada 2016 roku, w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski spotkała się Rada Prawna KEP. Podczas obrad podziękowano członkom i konsultorom zaangażowanym w prace Rady przez ostatnie 10 lat przewodniczenia Radzie przez abp. Andrzeja Dzięgę. Przywitano też nowych członków i konsultorów Rady. Obradami kierował bp Ryszard Kasyna, który w czerwcu br. został wybrany jej przewodniczącym.

Obrady rozpoczęły się spotkaniem z sekretarzem generalnym Episkopatu bp. Arturem Mizińskim. Zebrani dyskutowali m.in. nt. opracowywanego przez ostatnie 4 lata Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem kanonicznego małżeństwa. Dokument zostanie przedstawiony biskupom na najbliższym zebraniu plenarnym KEP w marcu 2017 roku.

Jak poinformował bp Ryszard Kasyna, trwają prace nad nowym tłumaczeniem Kodeksu Prawa Kanonicznego. Pracami kieruje ks. prof. Piotr Majer. Przewodniczący Rady Prawnej wyraził nadzieję, że tłumaczenie, uwzględniające zmiany przepisów kodeksowych, zostanie udostępnione w 35. rocznicę wydania Kodeksu Prawa Kanonicznego, która przypada w 2018 roku.

W czasie obrad podjęto również dyskusję nad potrzebą aktualizacji dokumentów regulujących współpracę zgromadzeń zakonnych z parafiami. Pracami nad zrewidowaniem i aktualizacją tych dokumentów zajmuje się wyłoniony z Rady Prawnej zespół.

Następne spotkanie Rady Prawnej zaplanowano na 13 lutego 2017 roku.

BP KEP