Spotkanie Komisji Wspólnej Episkopatów Polski oraz Anglii i Walii

W dniach 16 – 17 lutego br. w Gnieźnie odbyło się spotkanie Komisji Wspólnej Episkopatów Polski oraz Anglii i Walii ds. duszpasterstwa Polaków mieszkających na Wyspach. Przedmiotem obrad było m.in. zintensyfikowanie duszpasterskiej troski wobec małżeństw i rodzin oraz zwiększenie liczby ośrodków Polskiej Misji Katolickiej.

0
1440

Konferencję Biskupów Katolickich Anglii i Walii reprezentowali: bp Alan Hopes, ordynariusz diecezji East, bp Marcus Stock, ordynariusz diecezji Leeds, bp William Kenney, biskup pomocniczy archidiecezji Birmingham oraz ks. Christopher Thomas, sekretarz Konferencji Biskupów Katolickich Anglii i Walii. Ze strony polskiej udział w obradach wzięli : bp Wiesław Lechowicz, przewodniczący Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za granicą, ks. prał. Stefan Wylężek, rektor Polskiej Misji Katolickiej oraz ks. Krzysztof Tyliszczak SChr, kanclerz Polskiej Misji Katolickiej.

Gospodarzem spotkania był abp Wojciech Polak, któremu tematyka duszpasterstwa polonijnego i emigracyjnego jest bliska ze względu na pełnione dotąd funkcje w strukturach KEP i obecnie piastowaną godność Prymasa Polski jako duchowego opiekuna Polonii. Jak podkreśla arcybiskup gnieźnieński, kilkunastoletnie kontakty między przedstawicielami obu Episkopatów owocują konkretnymi działaniami i wskazaniami. Należy do nich m.in. dokument przygotowany w ubiegłym roku i dotyczący duszpasterstwa emigracyjnego, a także dokument ze wskazaniami dla duszpasterstwa polonijnego na Wyspach Brytyjskich opracowany przez biskupów angielskich.

„Będziemy się zastanawiać, w jaki sposób przejść od teorii do praktyki. Jak te wskazania wykorzystać w codziennej duszpasterskiej praktyce i przełożyć na język codziennych duszpasterskich działań” – przed rozpoczęciem spotkania mówił Prymas Wojciech Polak.

Tematem spotkania było także zintensyfikowanie duszpasterskiej troski o Polaków mieszkających na Wyspach, w szczególności o małżeństwa i rodziny, które coraz częściej decydują się na pobyt dłuższy bądź stały. Jak przyznaje kanclerz PMK, w chwili obecnej w Wielkiej Brytanii pracuje oficjalnie około 900 tysięcy Polaków. Liczba pracujących nieoficjalnie jest dużo wyższa. Największą grupę stanowią wśród nich osoby niewykształcone, nie znające języka i trudno asymilujące się z lokalnym środowiskiem. I właśnie oni najczęściej szukają pomocy w Kościele i wymagają szczególnej troski.

Liczba działających na Wyspach polskich ośrodków duszpasterskich i polskich kapłanów jest niewystarczająca. Potrzeba i możliwościach ich zwiększenia była również przedmiotem dyskusji.

Jednym z impulsów zorganizowania spotkania w Gnieźnie jest przypadająca w tym roku 1050. rocznica Chrztu Polski. A poznawanie ponad tysiącletnich dziejów miasta św. Wojciecha goście z Anglii rozpoczęli od zwiedzania Rezydencji Prymasów Polski, po której oprowadził ich osobiście abp Wojciech Polak.

bgk/Gniezno

NO COMMENTS