(Polski) Spotkanie Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu

15-03-2017
3405

Warszawa: Spotkanie Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu
Katolickie pisma dla dzieci, współpraca rozgłośni diecezjalnych w Polsce oraz kwestia szybkiego reagowania przez media katolickie, były głównymi tematami spotkania Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu, które odbyło się w Warszawie 15 marca. Obradom przewodniczył abp Wacław Depo, stojący na czele Rady.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele redakcji i dyrektorzy czasopism katolickich adresowanych do najmłodszych czytelników: „Małego Rycerzyka Niepokalanej”, wydawanego w 8 tys. egzemplarzy, „Echa dzieciom’, wydawanego w 16 tys. egz., „Króluj nam Chryste”, wydawanego w 7 tys. egz., „Małego Przewodnika Katolickiego”, wydawanego w 10 tys. egz., „Promyczka Dobra”, wydawanego w 19 tys. egz., „Małego Promyczka”, wydawanego w 6 tys. egz., „Anioła Stróża”, wydawanego w 9, 5 tys. egz., „Świata Misyjnego”, wydawanego w 16 tys. egz., „Małego Gościa Niedzielnego”, wydawanego w 90 tys. egz. oraz „Mojego Pisma Tęcza”, wydawanego w 7. tys. egz.

Ks. Andrzej Mulka, twórca i redaktor naczelny wychodzącego od 25 lat w Nowym Sączu „Promyczka Dobra” zaapelował do przedstawicieli wszystkich mediów katolickich o większą promocję pism dla dzieci. Argumentował, że jest to niezbędne, gdyż pisma te pełnią olbrzymią rolę wychowawczą, stanowiąc cenną pomoc rodzicom w przekazie treści związanych z wiarą oraz przyzwyczajają najmłodszych czytelników do zainteresowania prasą katolicką, co zaowocuje w przyszłości, gdyż sięganie po media katolickie będzie dla nich później rzeczą naturalną. Ks. Mulka wskazał, że bardzo wiele pozostaje do zrobienia w sferze dystrybucji tych pism, gdyż każda redakcja boryka się z tą kwestią na własną rękę. Jedynie w diecezji kieleckiej kolporterzy diecezjalni rozprowadzają wszystkie pisma katolickie do parafii włącznie z tymi dla dzieci i młodzieży.

Ks. Mulka wskazywał, ze niezbędne jest znacznie bardziej aktywne wsparcie katolickich pism dla dzieci przez cały Kościół, gdyż po okresie transformacji nakłady tych pism spadły 10-krotnie, a upadły tak zasłużone czasopisma jak chociażby słynny „Miś”. Wskazał, że czytelnictwo pism dziecięcych obejmuje w Polsce zaledwie 3-4% dzieci. Dowodził, że jeśli dzieci nie zaczną czytać czegokolwiek na tym etapie życia, to już nigdy prawdopodobnie nie będą sięgać po słowo drukowane, a wiedzę o świecie czerpać będą z mediów elektronicznych, głównie z internetu. W ten sposób także naturalny przekaz wiary kolejnym pokoleniom może zostać poważnie zagrożony.

Bp Adam Lepa podkreślił znaczenie prasy katolickiej w dziele formowania świadomości Polaków, gdyż tak się składa, że 90 % wszystkich tytułów prasowych w Polsce znajduje się w rękach niemieckich. W odpowiedzi na to abp Depo stwierdził, że problem repolonizacji mediów musi się stać jednym z priorytetowych zadań na najbliższe lata.

O. Michal Leban, paulin z Jasnej Góry poinformował, że w ramach tegorocznych obchodów 300-lecia koronacji Jasnogórskiej Madonny, zostanie zorganizowana 1 czerwca, na Dzień Dziecka, ogólnopolska pielgrzymka dzieci do Częstochowy. Może być ona także doskonałą okazja do zapoznania dziecięcych czytelników z dedykowaną im ofertą czasopism.

Na spotkanie zostali zaproszeni także przedstawiciele ogólnopolskich sieci radiostacji katolickich: Spółki Producenckiej Plus Polska oraz Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Ks. Jacek Wieczorek, prezes Spółki Producenckiej Plus Polska poinformował, że w skład sieci Radia Plus wschodzi obecnie 17, a niebawem, po przyłączeniu się archidiecezji lubelskiej, będzie to 18 stacji diecezjalnych i zakonnych. Sieć ta obejmuje swoim zasięgiem 10 mln 400 tys. mieszkańców Polski.

Poinformował, że każda ze stacji jest niezależna, każda diecezja podpisuje umowę ze spółką na odrębnych, korzystnych dla siebie zasadach, ale udaje im się współpracować, tworząc wspólny model programowy, na który zgadzają się wszyscy uczestnicy spółki. Ten program w zakresie ogólnopolskim obejmuje serwisy informacyjne oraz audycje publicystyczne i edukacyjne. Występują w nich znani publicyści katoliccy. promocja edukacji religijnej, znani publicyści, rekolekcje, spotkania formacyjne dla pracowników.

Z kolei ks. Paweł Gronowski, dyrektor Radia Plus Gniezno, mówił m. in. o bliskiej współpracy każdej rozgłośni wchodzącej w ramy spółki producenckiej ze swoim biskupem. Wyjaśniał, że koncesja na nadawanie należy do każdej z diecezji, a bez decyzji biskupów sieć rozgłośni nie istniałaby. Przy okazji poinformował o olbrzymim zaangażowaniu sieci Radia Plus w obsługę ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży. Radio Plus wysłało na nie 30 reporterów, oraz zrealizowało 72 godz. bezpośrednich transmisji z tego wydarzenia, nie licząc audycji o charakterze informacyjnym i publicystycznym. Dodał ze smutkiem, że ta ogromna praca zbyt słabo została zauważona i doceniona w Kościele w Polsce.

Ks. Tomasz Olszewski, prezes Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich, powstałego w 2013 r. poinformował, że skupia ono dziś 23 rozgłośnie diecezjalne i obejmuje swym zasięgiem ok. 70 % kraju. Uczestnictwo w Forum ma o wiele luźniejszych charakter niż w sieci Radia Plus, nie zakłada wspólnej formuły programowej ani biznesowej. Dzięki współpracy stacje wymieniają się audycjami oraz informacjami. Dzięki temu mają dostęp do aktualnych informacji z życia Kościoła z całej Polski, bliska jest też współpraca z Radiem Watykańskim. Realizują też różnorodne wspólne projekty. Form Niezależnych Rozgłośni posiada też wspólny serwer, gdzie deponowane są dźwięki i audycje produkowane przez każdą z rozgłośni. Dzięki temu każda ze stacji może bez żadnych ograniczeń korzystać z dorobku innych stacji, co ma szczególne znaczenie dla tych stacji, które dysponują skromniejszymi funduszami i mniejszym personelem. „Współpraca ta opiera się na zasadzie, że nie konkurujemy ze sobą, a silniejszy pomaga słabszemu” – podkreślił ks. Olszewski.

Bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu, który gościł na dzisiejszym spotkaniu, mówił o potrzebie komplementarności mediów katolickich oraz o potrzebie ich współdziałania ale w zgodzie ze specyfiką każdego z nich, gdyż – jak podkreślił – gleba różna w różny sposób musi być obsiewana.

Uczestnicy spotkania mówili o potrzebie reaktywowania tzw. zespołu szybkiego reagowania, który działał w poprzednich latach przy Sekretariacie Episkopatu, w skład którego wchodzili przedstawiciele KAI, BP KEP, tygodników katolickich oraz katolickich redakcji mediów publicznych. Ideę tę poparł abp Depo, podkreślając potrzebę „wzajemnej współpracy mediów i szybkiego, wspólnego stanowiska”.

Abp Depo przypomniał zgromadzonym przedstawicielom mediów, że w tym roku Kościół obchodzić będzie 3 ważne rocznice maryjne: 300-lecie koronacji MB Częstochowskiej, 140-lecie objawień z Gietrzwałdzie na Warmii i 100-lecie objawień w Fatimie.

Szczegółowy program obchodów jubileuszu 300-lecia koronacji Jasnogórskiej Madonny omówili obecni na spotkaniu paulini z Jasnej Góry o. Tomasz Tlałka i o. Michał Leban.

W związku z tym jubileuszem Paulini zachęcają do tworzenia Żywej Korony Maryi. To inicjatywa duchowych darów, które na nowo mają nas zbliżyć do Królowej Polski a wraz z Nią do Jezusa. Żywa Korona polega na podjęciu konkretnego zobowiązania duchowego np. spowiedzi po wielu latach, pojednania z kimś po długim konflikcie, postanowienia porzucenia alkoholu, narkotyków, pornografii, odmawiania codziennie 10 różańca, czytania Pisma Świętego czy innej duchowej lektury. To zobowiązanie należy wpisać na odwrocie swojego lub rodzinnego zdjęcia w formie papierowej i przysłać na Jasną Górę. – To my tworzymy Żywą Koronę Maryi. Nasze oblicza, a w nich całe nasze życie i nasza historia wypisana na twarzach. Nasze pragnienia, przeżycia, szczęście i cierpienia widoczne w naszych oczach. Chcemy być obliczem Maryi – podkreślił o. Tomasz Tlałka, z ramienia Jasnej Góry współodpowiedzialny za tę inicjatywę. Do fotografii należy koniecznie dołączyć oświadczenie znajdujące się na stronie www.koronamaryi.pl.

Zdjęcia są sukcesywnie umieszczane na specjalnej tablicy i prezentowane w Kaplicy Matki Bożej podczas modlitwy Apelu Jasnogórskiego. Potem trafiają do Sali Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze, tak by każdy mógł je odnaleźć, gdy w pielgrzymce przybędzie do Matki Bożej. – To symbol, że twoje życie zapisane jest w Sercu Maryi – powiedział zakonnik.

W odpowiedzi na duchowy dar wypisany na odwrocie nadesłanego na Jasną Górę zdjęcia, Paulini przesyłają wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, jako znak, że „jesteś Diamentem w Żywej Koronie Maryi”. Zakonnicy mają nadzieję, że w ten sposób Polacy wprowadzą na nowo Maryję do swojego domu, rodziny, życia i Ona stanie się Królową naszych wszystkich spraw.

W związku z jubileuszem przygotowana została również specjalna aplikacja na smartfona „Diament z korony”. Pobierając ją można codziennie otrzymywać maryjną myśl przygotowaną przez różne osoby, kapłanów i świeckich, która pozwoli nawiązać głębszą relację z Matką Bożą. Do aplikacji dołączona jest funkcja komentowania myśli dnia, tak by można dzielić się wiarą. Tą drogą można również złożyć duchowy dar dla Maryi.

Bp Tadeusz BWarszawa: Spotkanie Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu
Katolickie pisma dla dzieci, współpraca rozgłośni diecezjalnych w Polsce oraz kwestia szybkiego reagowania przez media katolickie, były głównymi tematami spotkania Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu, które odbyło się w Warszawie 15 marca. Obradom przewodniczył abp Wacław Depo, stojący na czele Rady.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele redakcji i dyrektorzy czasopism katolickich adresowanych do najmłodszych czytelników: „Małego Rycerzyka Niepokalanej”, wydawanego w 8 tys. egzemplarzy, „Echa dzieciom’, wydawanego w 16 tys. egz., „Króluj nam Chryste”, wydawanego w 7 tys. egz., „Małego Przewodnika Katolickiego”, wydawanego w 10 tys. egz., „Promyczka Dobra”, wydawanego w 19 tys. egz., „Małego Promyczka”, wydawanego w 6 tys. egz., „Anioła Stróża”, wydawanego w 9, 5 tys. egz., „Świata Misyjnego”, wydawanego w 16 tys. egz., „Małego Gościa Niedzielnego”, wydawanego w 90 tys. egz. oraz „Mojego Pisma Tęcza”, wydawanego w 7. tys. egz.

Ks. Andrzej Mulka, twórca i redaktor naczelny wychodzącego od 25 lat w Nowym Sączu „Promyczka Dobra” zaapelował do przedstawicieli wszystkich mediów katolickich o większą promocję pism dla dzieci. Argumentował, że jest to niezbędne, gdyż pisma te pełnią olbrzymią rolę wychowawczą, stanowiąc cenną pomoc rodzicom w przekazie treści związanych z wiarą oraz przyzwyczajają najmłodszych czytelników do zainteresowania prasą katolicką, co zaowocuje w przyszłości, gdyż sięganie po media katolickie będzie dla nich później rzeczą naturalną. Ks. Mulka wskazał, że bardzo wiele pozostaje do zrobienia w sferze dystrybucji tych pism, gdyż każda redakcja boryka się z tą kwestią na własną rękę. Jedynie w diecezji kieleckiej kolporterzy diecezjalni rozprowadzają wszystkie pisma katolickie do parafii włącznie z tymi dla dzieci i młodzieży.

Ks. Mulka wskazywał, ze niezbędne jest znacznie bardziej aktywne wsparcie katolickich pism dla dzieci przez cały Kościół, gdyż po okresie transformacji nakłady tych pism spadły 10-krotnie, a upadły tak zasłużone czasopisma jak chociażby słynny „Miś”. Wskazał, że czytelnictwo pism dziecięcych obejmuje w Polsce zaledwie 3-4% dzieci. Dowodził, że jeśli dzieci nie zaczną czytać czegokolwiek na tym etapie życia, to już nigdy prawdopodobnie nie będą sięgać po słowo drukowane, a wiedzę o świecie czerpać będą z mediów elektronicznych, głównie z internetu. W ten sposób także naturalny przekaz wiary kolejnym pokoleniom może zostać poważnie zagrożony.

Bp Adam Lepa podkreślił znaczenie prasy katolickiej w dziele formowania świadomości Polaków, gdyż tak się składa, że 90 % wszystkich tytułów prasowych w Polsce znajduje się w rękach niemieckich. W odpowiedzi na to abp Depo stwierdził, że problem repolonizacji mediów musi się stać jednym z priorytetowych zadań na najbliższe lata.

O. Michal Leban, paulin z Jasnej Góry poinformował, że w ramach tegorocznych obchodów 300-lecia koronacji Jasnogórskiej Madonny, zostanie zorganizowana 1 czerwca, na Dzień Dziecka, ogólnopolska pielgrzymka dzieci do Częstochowy. Może być ona także doskonałą okazja do zapoznania dziecięcych czytelników z dedykowaną im ofertą czasopism.

Na spotkanie zostali zaproszeni także przedstawiciele ogólnopolskich sieci radiostacji katolickich: Spółki Producenckiej Plus Polska oraz Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Ks. Jacek Wieczorek, prezes Spółki Producenckiej Plus Polska poinformował, że w skład sieci Radia Plus wschodzi obecnie 17, a niebawem, po przyłączeniu się archidiecezji lubelskiej, będzie to 18 stacji diecezjalnych i zakonnych. Sieć ta obejmuje swoim zasięgiem 10 mln 400 tys. mieszkańców Polski.

Poinformował, że każda ze stacji jest niezależna, każda diecezja podpisuje umowę ze spółką na odrębnych, korzystnych dla siebie zasadach, ale udaje im się współpracować, tworząc wspólny model programowy, na który zgadzają się wszyscy uczestnicy spółki. Ten program w zakresie ogólnopolskim obejmuje serwisy informacyjne oraz audycje publicystyczne i edukacyjne. Występują w nich znani publicyści katoliccy. promocja edukacji religijnej, znani publicyści, rekolekcje, spotkania formacyjne dla pracowników.

Z kolei ks. Paweł Gronowski, dyrektor Radia Plus Gniezno, mówił m. in. o bliskiej współpracy każdej rozgłośni wchodzącej w ramy spółki producenckiej ze swoim biskupem. Wyjaśniał, że koncesja na nadawanie należy do każdej z diecezji, a bez decyzji biskupów sieć rozgłośni nie istniałaby. Przy okazji poinformował o olbrzymim zaangażowaniu sieci Radia Plus w obsługę ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży. Radio Plus wysłało na nie 30 reporterów, oraz zrealizowało 72 godz. bezpośrednich transmisji z tego wydarzenia, nie licząc audycji o charakterze informacyjnym i publicystycznym. Dodał ze smutkiem, że ta ogromna praca zbyt słabo została zauważona i doceniona w Kościele w Polsce.

Ks. Tomasz Olszewski, prezes Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich, powstałego w 2013 r. poinformował, że skupia ono dziś 23 rozgłośnie diecezjalne i obejmuje swym zasięgiem ok. 70 % kraju. Uczestnictwo w Forum ma o wiele luźniejszych charakter niż w sieci Radia Plus, nie zakłada wspólnej formuły programowej ani biznesowej. Dzięki współpracy stacje wymieniają się audycjami oraz informacjami. Dzięki temu mają dostęp do aktualnych informacji z życia Kościoła z całej Polski, bliska jest też współpraca z Radiem Watykańskim. Realizują też różnorodne wspólne projekty. Form Niezależnych Rozgłośni posiada też wspólny serwer, gdzie deponowane są dźwięki i audycje produkowane przez każdą z rozgłośni. Dzięki temu każda ze stacji może bez żadnych ograniczeń korzystać z dorobku innych stacji, co ma szczególne znaczenie dla tych stacji, które dysponują skromniejszymi funduszami i mniejszym personelem. „Współpraca ta opiera się na zasadzie, że nie konkurujemy ze sobą, a silniejszy pomaga słabszemu” – podkreślił ks. Olszewski.

Bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu, który gościł na dzisiejszym spotkaniu, mówił o potrzebie komplementarności mediów katolickich oraz o potrzebie ich współdziałania ale w zgodzie ze specyfiką każdego z nich, gdyż – jak podkreślił – gleba różna w różny sposób musi być obsiewana.

Uczestnicy spotkania mówili o potrzebie reaktywowania tzw. zespołu szybkiego reagowania, który działał w poprzednich latach przy Sekretariacie Episkopatu, w skład którego wchodzili przedstawiciele KAI, BP KEP, tygodników katolickich oraz katolickich redakcji mediów publicznych. Ideę tę poparł abp Depo, podkreślając potrzebę „wzajemnej współpracy mediów i szybkiego, wspólnego stanowiska”.

Abp Depo przypomniał zgromadzonym przedstawicielom mediów, że w tym roku Kościół obchodzić będzie 3 ważne rocznice maryjne: 300-lecie koronacji MB Częstochowskiej, 140-lecie objawień z Gietrzwałdzie na Warmii i 100-lecie objawień w Fatimie.

Szczegółowy program obchodów jubileuszu 300-lecia koronacji Jasnogórskiej Madonny omówili obecni na spotkaniu paulini z Jasnej Góry o. Tomasz Tlałka i o. Michał Leban.

W związku z tym jubileuszem Paulini zachęcają do tworzenia Żywej Korony Maryi. To inicjatywa duchowych darów, które na nowo mają nas zbliżyć do Królowej Polski a wraz z Nią do Jezusa. Żywa Korona polega na podjęciu konkretnego zobowiązania duchowego np. spowiedzi po wielu latach, pojednania z kimś po długim konflikcie, postanowienia porzucenia alkoholu, narkotyków, pornografii, odmawiania codziennie 10 różańca, czytania Pisma Świętego czy innej duchowej lektury. To zobowiązanie należy wpisać na odwrocie swojego lub rodzinnego zdjęcia w formie papierowej i przysłać na Jasną Górę. – To my tworzymy Żywą Koronę Maryi. Nasze oblicza, a w nich całe nasze życie i nasza historia wypisana na twarzach. Nasze pragnienia, przeżycia, szczęście i cierpienia widoczne w naszych oczach. Chcemy być obliczem Maryi – podkreślił o. Tomasz Tlałka, z ramienia Jasnej Góry współodpowiedzialny za tę inicjatywę. Do fotografii należy koniecznie dołączyć oświadczenie znajdujące się na stronie www.koronamaryi.pl.

Zdjęcia są sukcesywnie umieszczane na specjalnej tablicy i prezentowane w Kaplicy Matki Bożej podczas modlitwy Apelu Jasnogórskiego. Potem trafiają do Sali Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze, tak by każdy mógł je odnaleźć, gdy w pielgrzymce przybędzie do Matki Bożej. – To symbol, że twoje życie zapisane jest w Sercu Maryi – powiedział zakonnik.

W odpowiedzi na duchowy dar wypisany na odwrocie nadesłanego na Jasną Górę zdjęcia, Paulini przesyłają wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, jako znak, że „jesteś Diamentem w Żywej Koronie Maryi”. Zakonnicy mają nadzieję, że w ten sposób Polacy wprowadzą na nowo Maryję do swojego domu, rodziny, życia i Ona stanie się Królową naszych wszystkich spraw.

W związku z jubileuszem przygotowana została również specjalna aplikacja na smartfona „Diament z korony”. Pobierając ją można codziennie otrzymywać maryjną myśl przygotowaną przez różne osoby, kapłanów i świeckich, która pozwoli nawiązać głębszą relację z Matką Bożą. Do aplikacji dołączona jest funkcja komentowania myśli dnia, tak by można dzielić się wiarą. Tą drogą można również złożyć duchowy dar dla Maryi.

Bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości zaapelował do mediów katolickich, aby bardziej wykorzystywały swoje łamy do propagowania idei trzeźwości, a szczególnie wtedy, kiedy zbliża się miesiąc trzeźwości, jakim tradycyjnie jest zawsze sierpień. Wskazał, że poziom alkoholizmu w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce gwałtownie wzrasta. „Problem w naszej ojczyźnie jest wielki. Pijemy prawie o 50 proc. więcej niż w czasach PRL i ośmiokrotnie więcej niż w okresie międzywojennym” – stwierdził biskup. Dodał, że 1 milion Polaków cierpi na chorobę alkoholową, a 3 mln pije ryzykownie i w każdej chwili może popaść w alkoholizm.
Zaapelował też o wsparcie medialne Narodowego Kongresu Trzeźwości, który zaplanowano w dniach 21-23 września na UKSW w Warszawie. Hasłem Kongresu będą słowa „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”.

Marcin Przeciszewski z KAI zaapelował z kolei do obecnych biskupów, aby Episkopat wywarł presję na rząd, aby w ramach przeprowadzanej przezeń „dobrej zmiany” radykalnie ograniczyć ilość punktów sprzedaży alkoholu, gdyż dziś alkohol jest najłatwiej dostępnym w Polsce towarem na rynku, bez żadnej przerwy przez 24 godziny na dobę.
mp / Warszawaronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości zaapelował do mediów katolickich, aby bardziej wykorzystywały swoje łamy do propagowania idei trzeźwości, a szczególnie wtedy, kiedy zbliża się miesiąc trzeźwości, jakim tradycyjnie jest zawsze sierpień. Wskazał, że poziom alkoholizmu w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce gwałtownie wzrasta. „Problem w naszej ojczyźnie jest wielki. Pijemy prawie o 50 proc. więcej niż w czasach PRL i ośmiokrotnie więcej niż w okresie międzywojennym” – stwierdził biskup. Dodał, że 1 milion Polaków cierpi na chorobę alkoholową, a 3 mln pije ryzykownie i w każdej chwili może popaść w alkoholizm.
Zaapelował też o wsparcie medialne Narodowego Kongresu Trzeźwości, który zaplanowano w dniach 21-23 września na UKSW w Warszawie. Hasłem Kongresu będą słowa „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”.

Marcin Przeciszewski z KAI zaapelował z kolei do obecnych biskupów, aby Episkopat wywarł presję na rząd, aby w ramach przeprowadzanej przezeń „dobrej zmiany” radykalnie ograniczyć ilość punktów sprzedaży alkoholu, gdyż dziś alkohol jest najłatwiej dostępnym w Polsce towarem na rynku, bez żadnej przerwy przez 24 godziny na dobę.
mp / Warszawa