Sprostowanie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

01-04-2016

Nuncjatura Apostolska nie przekazywała Pani Premier listów od papieża Franciszka. Przekazujemy treść sprostowania.

0
1408

Nuncjatura Apostolska
w Polsce

Sprostowanie

Pierwszy kwietnia nie jest najlepszym dniem do wydawania komunikatów, ale mimo wszystko Nuncjatura Apostolska pragnie poinformować, że nie przekazywała Pani Premier listów od papieża Franciszka. Doniesienia prasowe na ten temat należy tłumaczyć dzisiejszą datą.

Warszawa, 1 kwietnia 2016 r.

NO COMMENTS