Święcenia biskupie ks. Marka Marczaka (zapowiedź)

07-04-2015

W sobotę 11 kwietnia w bazylice archikatedralnej w Łodzi będą miały miejsce święcenia biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej ks. Marka Marczaka. Biskup Nominat otrzyma sakrę z rąk metropolity łódzkiego abp. Marka Jędraszewskiego.

0
1444

Ksiądz Marek Marczak ma czterdzieści sześć lat. Jest doktorem teologii dogmatycznej. Od dwóch lat jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. 28 lutego br. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji łódzkiej ze stolicą tytularną Lentini. Nowy biskup swoim zawołaniem uczynił słowa z Psalmu 27: „Dominus lux mea” (Pan moim światłem). Sakrę biskupią przyjmie w archikatedrze św. Stanisława Kostki w Łodzi w najbliższą sobotę, 11 kwietnia.

SAKRA_Marczak

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem metropolity łódzkiego abp. Marka Jędraszewskiego, głównego szafarza święceń, rozpocznie się o godzinie 11.00. Współszafarzami święceń biskupich będą nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore i abp Władysław Ziółek, emerytowany metropolita łódzki. Biskupowi Nominatowi towarzyszyć będą przedstawiciele prezbiterium łódzkiego: ks. prałat Zbigniew Tracz – kanclerz Kurii Metropolitalnej w Łodzi oraz ks. kanonik Henryk Eliasz – proboszcz parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Pabianicach.

Obrzęd święceń biskupich rozpocznie się po odczytaniu Ewangelii. Biskup Nominat zostanie przyprowadzony przez asystujących mu prezbiterów przed Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego, głównego się szafarza święceń. Następnie Nuncjusz Apostolski w Polsce odczyta  bullę nominacyjną, a zaraz potem abp Marek Jędraszewski wygłosi homilię. Kolejny element święceń biskupich to przysięga złożona przez elekta. Biskup Nominat Marek Marczak publicznie wyrazi wolę przyjęcia posługiwania wypływającego ze święceń biskupich. Po Litanii do Wszystkich Świętych nastąpi chwila święceń: Arcybiskup Metropolita w milczeniu, gestem nałożenia rąk na głowę elekta, włączy go w najwyższe kapłaństwo samego Chrystusa i udzieli mu mocy Ducha Świętego. Gest nałożenia rąk powtórzą wszyscy zebrani na uroczystości biskupi. Potem abp Marek Jędraszewski weźmie od diakona księgę Ewangelii, otworzy ją i położy na głowę elekta. Dwaj diakoni, stojąc po obu stronach elekta, będą trzymać księgę Ewangelii nad głową nominata aż do końca modlitwy święceń. Obrzęd przyjęcia sakry zakończy namaszczenie głowy oraz przekazanie nowemu biskupowi księgi Ewangelii i insygniów: pierścienia, mitry i pastorału.

Biskup Nominat Marek Marczak urodził się w 1969 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Bezpośrednio po maturze w 1987 roku do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1994 roku w archikatedrze łódzkiej z rąk arcybiskupa nuncjusza Janusza Bolonka. Po ich przyjęciu przez dwa lata był wikariuszem w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Restarzewie Poduchownym. W 1996 roku rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, które ukończył w 2004 roku, uzyskując tytuł doktora teologii. Od 2004 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Instytucie Teologicznym w Łodzi. Służył pomocą duszpasterską w parafiach pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi oraz pw. św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Łodzi-Mileszkach. Uczestniczy w spotkaniach kręgów Kościoła Domowego. Metropolita Łódzki abp Marek Jędraszewski mianował go 22 listopada 2012 roku archidiecezjalnym duszpasterzem pracowników nauki, zaś 15 sierpnia 2013 roku – rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Jako członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Łódzkiej pełni funkcję jej wicesekretarza.

NO COMMENTS