Święcenia biskupie w Gdańsku-Oliwie

30-12-2013

21 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Wiesława Szlachetkę biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Vageata. Święcenia biskupie odbędą się 4 stycznia 2014 r. w archikatedrze w Gdańsku-Oliwie.

1270

Biskup nominat był od 2000 r.  proboszczem nowo powstałej parafii pw. św. Polikarpa Biskupa Męczennika w Gdańsku Osowej. Wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Oliwie i Kolegium Teologicznym w Gdyni. Prowadził także wykłady z symboliki biblijnej w Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Ks. Wiesław Szlachetka urodził się 21 listopada 1959 r. w Małej Komorzy k. Tucholi. 17 maja 1986 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Mariana Przykuckiego w Pelplinie.  Doktorat z teologii biblijnej uzyskał w 1998 r. w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.