Szczecin – Kamień: Bp Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv przechodzi na emeryturę

11-05-2013

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, 11 maja 2013 r.

1548

Nuncjatura Apostolska
w Polsce

N. 2390/12

 KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

przyjął rezygnację bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza OFMConv z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Warszawa, 11 maja 2013 r.

 + Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski