Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

20. rocznica podpisania wspólnej deklaracji o chrzcie oraz 450-lecie ugody sandomierskiej znalazły się w centrum konferencji prasowej przed Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan, zorganizowanej przez Radę Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu i Polską Radę Ekumeniczną. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony będzie od 18 do 25 stycznia 2020 roku pod hasłem „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28,2).

 Bp Jerzy Samiec, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, nawiązał do 20. rocznicy podpisania wspólnej deklaracji o uznaniu chrztu świętego pomiędzy Kościołami Polskiej Rady Ekumenicznej pt. „Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia”. „W ciągu tych dwudziestu lat nie wypracowaliśmy dokumentu, który byłby podobnej rangi” – zauważył bp Samiec i podkreślił, że „nasze relacje są bardzo przyjacielskie”.

 Bp Krzysztof Nitkiewicz, Przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu i ordynariusz sandomierski, nawiązał z kolei do 450-lecia ugody sandomierskiej, która była pierwszym aktem ekumenicznym na świecie. Przed 450 laty polscy protestanci – luteranie, kalwiniści, bracia czescy – uznali wzajemnie swoje konfesje jako prawowierne, uznali ważność obrzędów religijnych i postanowili odbywać wspólne synody. „Jest to model jedności, który jest ciągle aktualny. Nasi poprzednicy wypracowali pewne modele bycia ze sobą, które są nadal aktualne” – zaznaczył bp Nitkiewicz.

Natomiast ks. Grzegorz Giemza, Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej, ogłosił, że w maju b.r. odbędzie się w Supraślu konferencja krajowych organizacji ekumenicznych organizowana w ramach Konferencji Kościołów Europejskich, która skupia 114 Kościołów Europy (prawosławne, starokatolickie, protestanckie).

Z kolei ks. Sławomir Pawłowski SAC, sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu, przedstawił tematykę tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, która została przygotowana przez chrześcijan z Malty. „Wybrali oni jeden z najbarwniejszych fragmentów Nowego Testamentu – ostatnie dwa rozdziały dziejów apostolskich, które mówią o podróży morskiej św. Pawła Apostoła, o katastrofie statku, który się rozbił na Malcie, o gościnności Maltańczyków i o tym, jak tam Ewangelia była głoszona”.

Centralne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędą się 23 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim pod wezwaniem Świętej Trójcy w Warszawie. Kazanie wygłosi Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedzony jest Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce(17 stycznia), a kończy się w przeddzień Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce (26 stycznia).

Prof. Jan Grosfeld, członek Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem zauważył, że „święty Paweł mówi bardzo pięknie i to jest słowo zawsze ważne, że chrześcijanie nie tylko są zakorzenieni w judaizmie, ale że jesteśmy dziczką oliwną zaszczepioną w dziczkę prawdziwą”. Przypomniał, że w tym roku główne obchody Dnia Judaizmu odbędą się 17 stycznia w Gnieźnie.

Prof. Agata Skowron-Nalborczyk, członek Komitetu KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i Współprzewodnicząca (ze strony katolickiej) Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów opowiedziała o obchodzonym po raz 20. Dniu Islamu. Tematem tegorocznego Dnia będzie hasło: „Chrześcijanie i muzułmanie w służbie powszechnego braterstwa”. Centralne obchody odbędą się 26 stycznia w Kolegium Bobolanum w Warszawie.

BP KEP

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - Konferencja prasowa - 13 I 2020 r.