Tekst powitania wygłoszony na Błoniach przez kard. Dziwisza – nieautoryzowany

28-07-2016
1925

Najdroższy Ojcze Święty, witaj!

Nieskończone dzięki za Twoją obecność dzisiaj między nami!

Ojcze Święty!

W ubiegły wtorek, o tej samej porze, na tym samym miejscu sprawowaliśmy Eucharystię na rozpoczęcie Światowego Dnia Młodzieży 2016 w Krakowie. Od dwóch dni trwa w naszym mieście wielkie święto wiary. Młodzi pochodzący dosłownie z całego świata- jak widać- spotykają się razem, modlą się, dzielą się doświadczeniem wiary i radują się z przynależności do Kościoła – wielkiej wspólnoty ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana.

To wszystko dzieje się w mieście w sposób szczególny związanym z inicjatorem Światowych Dni Młodzieży – świętym Janem Pawłem II, a także w mieście, które nazywamy duchową stolicą Bożego miłosierdzia za sprawą świętej Siostry Faustyny.

Dzisiaj witamy serdecznie Piotra naszych czasów w gronie uczestników Światowego Dnia Młodzieży. W zamyśle Jana Pawła II obecność Biskupa Rzymu stanowi istotny element tej wielkiej i niezwykle szczęśliwej inicjatywy duszpasterskiej, na miarę Kościoła trzeciego tysiąclecia wiary chrześcijańskiej.

Jest nas wielu, bardzo wielu – młodych i mniej młodych. Wszyscy jesteśmy jednak młodzi duchem, bo Ewangelia, którą żyjemy, jest zawsze młoda, zawsze aktualna, przemawiająca do umysłów i serc każdego pokolenia.

Ojcze Święty, to Ty nas zgromadziłeś w imię Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że tylko On ma słowa życia wiecznego. Wierzymy, że tylko On może odpowiedzieć na nasze najgłębsze pragnienia i tęsknoty.

Żyjemy w niełatwym świecie, wstrząsanym konfliktami i przemocą. My chcemy być ludźmi pokoju. Chcemy być świadkami miłosierdzia Boga. Chcemy być miłosierni jak Ojciec. Chcemy z Jezusem budować świat bardziej ludzki i bardziej solidarny.

Ojcze Święty, dziękujemy Ci za to, że przybyłeś do nas. Zdobyłeś już serca młodzieży z całego świata. Wszyscy wyrażamy Ci wdzięczność. Dziękują Ci zwłaszcza młodzi Polacy i Polki. Dziękuje Ci cała Polska.

Pozwól Ojcze Święty, że przywitam serdecznie i zarazem podziękuję wszystkim kardynałom i biskupom za ich obecność, za ich troskę i towarzyszenie młodym razem z Tobą. Ojcze Święty, dziękuję im za prowadzenie katechez w tych dniach. Witam i pozdrawiam wszystkich tu obecnych kapłanów i siostry zakonne. Wszyscy stanowimy jedna rodzinę wokół Ojca Świętego, Franciszka.

Ojcze Święty, umacniaj nas w wierze i nadziei. Rozpalaj naszą miłość.

Stanisław kard. Dziwisz
Metropolita Krakowski