Teologowie chrześcijańscy – ekumenicznie, razem

0
1717

Chcemy wspólnie dbać o obecność teologii w uniwersyteckich debatach, wzajemnie się wspierać i uczyć się od siebie – napisali we wspólnej deklaracji teologowie różnych wyznań chrześcijańskich. Biorą oni udział w dwudniowej konferencji w Warszawie.

Ekumeniczne spotkanie odbywa się w stolicy dziś (16 XI) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a jutro (17 XI) w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Uroczystość łączy się z jubileuszem dwóch wieków istnienia Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydział teologiczny był jednym z pięciu wydziałów założonej w 1816 roku stołecznej Alma Mater. Pierwszym rektorem Uniwersytetu Warszawskiego był duchowny – ks. prof. Wojciech Szweykowski. W okresie międzywojennym obok Wydziału Teologii Katolickiej zaistniały także Wydział Teologii Ewangelickiej oraz Studium Teologii Prawosławnej.

Dwudniowa wspólna konferencja jest pierwszym tego typu spotkaniem pracowników wydziałów teologicznych obu uczelni. Teologowie chrześcijańscy chcą w ten sposób podkreślić uprawianie od 200 lat tej akademickiej dyscypliny nauki w Warszawie.

W czasie pierwszej sesji uczeni przyjęli wspólną deklarację. Podpisali ją dziekani obydwu wydziałów teologicznych – ks. prof. Piotr Tomasik (UKSW) oraz prof. Jerzy Ostapczuk (ChAT). Genezę opublikowanego dziś dokumentu przedstawił prof. Jakub Slawik (ChAT), a jej treść dr Jarosław Sobkowiak (UKSW) – prodziekani wydziałów.

Teologia uniwersytecka stanowi niezbywalny element życia akademickiego w Warszawie – podkreślają w Deklaracji jej autorzy. Wyrażają też przekonanie o szczególnej roli teologii w świecie współczesnym i w uniwersytetach, bowiem teologia poszukuje odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę człowieka we współczesnym świecie.

Sygnatariusze Deklaracji zauważają też, że teologia broni człowieka przed sprowadzaniem go do jedynie wymiaru materialnego i spełnia rolę kulturotwórczą. Teologowie różnych wyznań zaświadczają wspólnie o dążeniu do jedności chrześcijaństwa. Znakami tych starań są pojednanie oraz przebaczanie. Teologia chrześcijańska chce służyć wszystkim ludziom, bez względu na ich kulturową i religijną tożsamość czy światopogląd – piszą w Deklaracji naukowcy.

W tym roku Uniwersytet Warszawski obchodzi jubileusz 200-lecia powołania do istnienia. Wraz ze stołeczną Alma Mater świętują wydziały teologiczne UKSW i ChAT, które swoimi korzeniami sięgają UW. Dwudniowa konferencja naukowa odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

jk/uksw

***

200 LAT TEOLOGII AKADEMICKIEJ W WARSZAWIE

Wspólna deklaracja Wydziałów Teologicznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
z dnia 16 listopada 2016 roku

U początku założonego przed 200 laty Uniwersytetu Warszawskiego był – wraz z Wydziałami Prawa, Lekarskim, Filozoficznym, Nauk i Sztuk Pięknych – Wydział Teologiczny. W czasach zaborów dzielił ciężkie losy społeczeństwa polskiego. W II Rzeczypospolitej obok Wydziału Teologii Katolickiej zaistniały w stołecznej Alma Mater Wydział Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej. Oba totalitaryzmy XX wieku przekreśliły możliwość istnienia placówek teologicznych w Uniwersytecie Warszawskim. Wydziały te stały się jednak rdzeniem utworzonych po wojnie Akademii Teologii Katolickiej (później Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Mimo trudnej przeszłości teologia uniwersytecka w Warszawie stanowi niezbywalny element życia akademickiego naszego miasta.

Podejmując refleksję nad genezą, rozwojem i przyszłością teologii w Warszawie, jako pracownicy i studenci Wydziału Teologicznego UKSW i Wydziału Teologicznego ChAT mamy wspólne przekonanie o szczególnej roli tej nauki w przestrzeni Uniwersytetu i w świecie współczesnym. Jak była obecna u początków uniwersytetów w średniowiecznej Europie, tak nie może jej, mimo głębokich przemian społeczno-kulturowych, zabraknąć w dobie współczesnej. Teologia bowiem, odwołując się do wiary i rozumu, poszukuje odpowiedzi na pytanie o miejsce człowieka w świecie, jego rolę i samoidentyfikację. Analizuje wszystko to, co o człowieku stanowi, odwołując się przy tym do objawienia Bożego. Broni człowieka przed redukowaniem go do wymiaru materialnego, spełnia rolę kulturotwórczą.

Świętowanie 200-lecia warszawskiej teologii uniwersyteckiej posiada dziś wymiar ekumeniczny. Jako społeczność akademicka obu Wydziałów wspólnie i solidarnie świadczymy, iż nie ma teologii bez trudu wypełniania Jezusowej modlitwy o jedność Jego uczniów (J 17, 11). Teologia przyczynia się do przebaczania, pojednania oraz jedności wszystkich chrześcijan. Teologia chrześcijańska chce jednocześnie służyć wszystkim ludziom, bez względu na ich kulturową i religijną tożsamość czy światopogląd.

Zobowiązani 200-letnią tradycją teologii akademickiej w Warszawie pragniemy wspólnie dbać o jej twórczą obecność w debacie naukowej tworzącej Uniwersytet. Chcemy wspierać się wzajemnie w tym procesie i uczyć się od siebie, wsłuchując się w głos wszystkich uczestników dyskursu akademickiego.

dr hab. prof. ChAT Jerzy Ostapczuk                        ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
Dziekan Wydziału Teologicznego ChAT               Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW

NO COMMENTS