Abp Stanisław Gądecki przewodniczył 1 lipca 2016 r. Mszy św. podczas uroczystości odpustowych w sanktuarium maryjnym w Wieluniu. Wierni pod przewodnictwem Metropolity Poznańskiego modlili się tego dnia w intencji chorych, cierpiących i niepełnosprawnych. Odpust trwa od 25 czerwca.

Historia Wielenia i Sanktuarium w świetle starych podań i dokumentów

Od jak dawna istnieje Wieleń i od kiedy czci tutejszy lud Matkę Bożą, dokładnie nie wiadomo. Najstarsze dowody opierają się tylko na ustnym podaniu. Otóż według dawnej opowieści, którą przekazują sobie ludzie do dzisiaj, Matka Boża miała się objawić na pniu lipowym w Wieleniu pewnej pobożnej, ubogiej pasterce gęsi. Miejsce objawienia otoczono wielką czcią. Z części zaś pnia lipowego wyrzeźbiono figurę Matki Bożej i postawiono na miejscu objawienia, w pobliżu jeziora, które nazwano Mariackim. Maryja wyraziła też pragnienie, aby w Wieleniu wzniesiono ołtarz (kościół) dla Jej Syna. Prośbę Maryi spełnił wojewoda poznański, Beniamin Zaremba dopiero w końcu XIII wieku. Wybudował kościół i sprowadził cystersów. Tu zaczyna się już historia udokumentowana. Kiedy poprzednie wydarzenia miały miejsce, trudno ustalić. Według starych opowiadań ludowych, działo się to przed przyjściem cystersów na te tereny. Cystersi przybyli w te strony w XIII wieku ad locus Marinę, do miejsca poświęconego już Maryi nad Jeziorem Mariackim (Lacus Sanctae Mariae). Wynikałoby stąd, że kult Matki Bożej Wieleńskiej musiał tu istnieć już dawniej, a zakonnicy przejęli go, rozwijali i utrwalali.

Do naszych czasów przechowało się także pewne stare podanie, dotyczące najstarszej figury Matki Bożej Wieleńskiej. Tej pierwotnej figury już nie ma. Obecna pochodzi z drugiej połowy XV wieku. Podobiznę starej figury krakowski jezuita, ks. Alojzy Fridrich zamieścił w swojej książce, wydanej w Krakowie w 1903 roku pt. Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce. Po przybyciu cystersów figurę Matki Bożej przeniesiono do kościoła na terenie dzisiejszego Kaszczoru. Matka Boża jednak w tajemniczy sposób wróciła do Wielenia na swoje pierwotne miejsce. Niektórzy wyciągają stąd wniosek, że to wydarzenie mogło być powodem przeniesienia się cystersów do Wielenia: podążali za Matką Bożą.

Według dalszej wersji tego podania, po przeniesieniu się cystersów do Przemętu mieli oni zabrać ze sobą również cudowną figurę. Matka Boża powtórnie w tajemniczy sposób wróciła do Wielenia. Odtąd już tu pozostała.

NO COMMENTS