Uwagi Episkopatu były znane Ministrowi

05-09-2013

Na prośbę MAC o opinie do projektu ustawy dot. Funduszu Kościelnego, swoje uwagi przekazała m.in. strona kościelna. Jak podkreśla rzecznik Episkopatu ks. Józef Kloch, zostały tam powtórzone uwagi zgłaszane wcześniej podczas rozmów w zespołach roboczych.

1596

W opinii KEP uzgodnionej z Nuncjaturą Apostolską, strona kościelna przypomniała, że rozmowy podejmowane są w trybie konkordatowym (22 art i 27) oraz, że skierowanie projektu ustawy do dalszych prac legislacyjnych musi być – zgodnie z wcześniejszym ustaleniami – poprzedzone zawarciem stosownej umowy przez rząd i Konferencję Episkopatu upoważnioną do tego przez Stolicę Apostolską.

Rzecznik Episkopatu przypomina, że w trakcie prac zespołów roboczych obu stron, zwłaszcza w czasie ostatniego spotkania 13 czerwca br., strona kościelna zgłosiła szereg uwag, które nie zostały uwzględnione w projekcie przesłanym do konsultacji. Dlatego strona kościelna jeszcze raz, w formie pisemnej, je powtórzyła w opinii do projektu ustawy przedstawionego do konsultacji społecznych.

Strona kościelna, jak i rządowa, od początku rozmów zgadzały się i zgadzają z potrzebą przekształcenia przestarzałego mechanizmu, jakim był Fundusz Kościelny. Uzgodniona została też wysokość odpisu. Jak podkreśla ks. Józef Kloch, w projektach rozwiązań były jednak od początku i są nadal rozbieżności. To na nie, po raz kolejny, strona kościelna zwróciła uwagę w swojej opinii. Przedstawiciele Episkopatu oczekują m.in. na zapis w ustawie o tym, że dobrowolny odpis podatkowy jest przekształceniem Funduszu Kościelnego (Jego wartość  została obliczona m.in. na podstawie prac ks. Dariusza Walencika). W ten sposób również stronę rządową obroni to przed zarzutem tworzenia czy dawania nowych przywilejów dla Kościołów i Związków Wyznaniowych.

Jak podkreśla rzecznik KEP, strona kościelna ufa, że jej opinia nt. projektu ustawy jest kolejnym etapem na drodze wspólnego działania i przyczyni się do kontynuowania dalszych prac w zespołach roboczych.

Bp Polak ws. Funduszu Kościelnego

Rzecznik KEP: Na wejście w życie ustawy o przekształceniu Funduszu Kościelnego jeszcze poczekamy