Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Kongregacja ds. Kultu Bożego udzieliła wyjaśnień w sprawie Motu proprio Traditionis custodes, którym ograniczono możliwość sprawowania przedsoborowej liturgii. Wielu biskupów, m.in. podczas wizyt ad limina zgłaszało wątpliwości co do stosowania tego dokumentu. Papież zachęcał ich do pasterskiej życzliwości względem środowisk przywiązanych do tej liturgii i wyjaśniał, że nie chodzi o zaprzestanie jej sprawowania, lecz o zapewnienie wiernym opieki duszpasterskiej i zachowanie jedności Kościoła.

Wątpliwości dotyczące nowych norm zostały zreasumowane w wydanym dziś dokumencie, w którym Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odnosi się do zastrzeżeń zgłaszanych przez biskupów. Nowy prefekt dykasterii abp Arthur Roche poinformował Papieża o tym dokumencie i uzyskał zezwolenie („assenso”) na jego publikację.

Pierwsza wątpliwość odnosi się do zakazu sprawowania przedsoborowej liturgii w kościele parafialnym. Watykańska dykasteria uznaje, że biskup może prosić o dyspensę od tej zasady, jeśli nie ma innych kościołów czy oratoriów. Zastrzega się jednak, że taka liturgia nie może być wymieniania w porządku Mszy parafialnych. Zapewnia przy tym, że intencją Kongregacji nie jest marginalizacja wiernych, którzy uczęszczają w tej liturgii.

Kolejna wątpliwość dotyczy udzielania sakramentów według przedsoborowych obrzędów. Kongregacja postanawia, że biskup może zezwolić jedynie w parafiach personalnych na używanie Rituale Romanum, dotyczącego sprawowania sakramentów chrztu, spowiedzi, małżeństwa, namaszczenia chorych. Natomiast zakazane jest stosowanie Pontificale Romanum odnoszącego się do sprawowania sakramentów udzielanych przez biskupa, czyli święceń i bierzmowania.

Dokument odnosi się również do kapłanów, którzy nie uznają koncelebracji, a w szczególności odmawiają udziału we Mszy Krzyżma. Watykańska kongregacja stwierdza, że kapłan taki nie może korzystać z uprawnień do sprawowania liturgii według dawnego mszału.

W kolejnym punkcie kongregacja potwierdza, że wybór czytań określa przedsoborowy Mszał, z zastosowaniem jednak tłumaczeń zatwierdzonych przez poszczególne Episkopaty. Zakazuje się natomiast udzielania zgody na wydawanie lekcjonarzy z czytaniami dla przedsoborowej liturgii.

Watykańska dykasteria potwierdza również, że każdy przypadek młodego kapłana (wyświęconego po motu prorio), który chce sprawować liturgię według dawnego rytu, musi być zgłaszany do Watykanu, nie tylko dla konsultacji, lecz w celu uzyskania zgody. Zaleca się ponadto, by zezwolenie na sprawowanie przedsoborowej liturgii było udzielane czas określony.

Kongregacja stanowi ponadto, że uprawnienie do sprawowania dawnej liturgii dotyczy jedynie terytorium własnej diecezji i że taką zgodę musi mieć nie tylko kapłan, który normalnie sprasowuje taką liturgię, ale również ten kto go tylko zastępuje.

Kongregacja stwierdza ponadto, że zgodę biskupa na udział w takiej celebracji muszą mieć również diakoni i inne osoby, które zostały ustanowione w posłudze.

W ostatnim punkcie dokument zakazuje binowania, czyli sprawowania drugiej Mszy w tym samym dniu, w przedsoborowym rycie, bez względu na to w jakiej formie sprawowana była pierwsza Msza.

vaticannews.va