Wychowywać do wartości

29-08-2013

Czuwajcie nad tym, co szkoła przekazuje Waszym dzieciom! – piszą biskupi w liście pasterskim z okazji III Tygodnia Wychowania. Apelują do polskich rodzin i szkół, by wychowywały do wartości. List będzie odczytywany w kościołach w najbliższą niedzielę, 1 września.

1597

Biskupi, przed rozpoczęciem roku szkolnego, piszą o potrzebie wychowania do wartości. Jako jego podstawę wskazują pokorę, która jest przeciwieństwem pychy czyli przesadnego skupienia na sobie i umożliwia budowanie bezinteresownych, pozytywnych relacji z drugim człowiekiem.

Biskupi zauważają, że pokora oraz związane z nią cechy, takie jak: dobroć, cierpliwość, gotowość do wybaczania czy wierność są dziś szczególnie zagrożone „wszechobecną agresją, brutalnością słów i zachowań, a także bezwzględną walką o własne korzyści”. Wskazują na to, że brak wychowania do podstawowych wartości prowadzi często do utraty sensu i celu życia, a nawet do relatywizmu moralnego.

W liście pasterskim czytamy, że prawdziwe dobro i prawidłową hierarchię wartości pomaga odkrywać wiara.

„Wychowanie do wartości rozpoczyna się w rodzinie” – piszą dalej. Podkreślają wartość wspólnych rodzinnych spotkań, rozmów, posiłków i wypoczynku. To one uczą bowiem wzajemnego zrozumienia, zaufania i ofiarnej miłości. „W rodzinie powinniśmy uczyć się zwracania do siebie z miłością, szacunkiem i serdecznością” – czytamy w liście Episkopatu.

Szkoła powinna wspierać rodziców w wychowaniu dzieci. Biskupi przypominają, że bez zgody rodziców nie może realizować programu wychowawczego ani pozwalać na nauczanie przedmiotów, których treści są sprzeczne z ich przekonaniami i wyznawanymi wartościami.

Wobec prób wprowadzania do polskich szkół edukacji seksualnej, biskupi apelują, by rodzice czuwali nad tym, czego uczą się ich dzieci. Przypominają, że preambuła ustawy o systemie oświaty mówi o respektowaniu przez szkołę publiczną chrześcijańskiego systemu wartości.

O tym, by stawiać na wartości, przypominają również nauczycielom i wychowawcom. „Nauczyciel i wychowawca nie może być neutralny. Nie powinien więc zagubić właściwej hierarchii wartości, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym” – wskazują. Zachęcają wszystkie środowiska wychowawcze do wspólnego przeżywania zbliżającego się III Tygodnia Wychowania. Będzie on obchodzony od 15 do 21 września.

TREŚĆ LISTU

>> Posłuchaj rzecznika KEP