XVI Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

25-01-2016

„Chrześcijanie i muzułmanie razem przeciw przemocy popełnianej w imię religii” – to hasło XVI Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Główne obchody będą miały miejsce 26 stycznia na warszawskiej Pradze.

2027

Dzien_ISLAMU

Centralne spotkanie z okazji Dnia Islamu rozpocznie się o godz. 16.00 w domu parafialnym przy parafii katedralnej św. Floriana w Warszawie.  W programie zaplanowano m.in. wspólne czytanie fragmentów z Pisma Świętego i z Koranu o przeciwstawianiu się przemocy popełnianej w imię religii. Wystąpienie dotyczące tegorocznego tematu Dnia Islamu ze strony katolickiej wygłosi ks. Jacek Uchan, ze strony muzułmańskiej zaś Bogusław R. Zagórski.

DOKUMENT: Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów na XVI Dzień Islamu

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 roku. Ustanowiono go decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako dzień modlitw poświęcony islamowi. Organizację ogólnopolskich obchodów powierzono Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego KEP. Współpracuje z nimi Instytut Dialogu Kultury i Religii UKSW i Akcja Katolicka Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów istnieje od 13 czerwca 1997 roku. Powołano ją podczas międzyreligijnego spotkania w ramach „Dni Tatarów w Warszawie”. Współprzewodniczącą ze strony katolickiej jest dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk, współprzewodniczącym ze strony muzułmańskiej – Andrzej Saramowicz.

Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi działa w ramach Rady do Spraw Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski. Pierwszym przewodniczącym Komitetu był bp Tadeusz Pikus. Od 2007 roku jest nim bp Romuald Kamiński biskup pomocniczy z Ełku.

Regularne modlitwy w intencji pokoju i współdziałania razem z wyznawcami islamu w świątyniach katolickich w Polsce były prowadzone od wielu lat przez Fundację Dzieło Odbudowy Miłości, D.O.M, której prezesem jest Zdzisław Bielecki.  Od 1997 roku z inicjatywy Dzieła Odbudowy Miłości, D.O.M. w dniu 26 stycznia, dzień po zakończeniu Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan w jednym z kościołów katolickich stolicy prowadzone były modlitwy w intencji pokoju i współpracy z wyznawcami islamu.

Zobacz też:
Program obchodów centralnych XVI Dnia Islamu – Warszawa
Obchody lokalne
Dzień Islamu w Kościele Katolickim – historia i doświadczenia