Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

W niedzielę 17 października we wszystkich diecezjach na świecie, również w archidiecezji gnieźnieńskiej, zainaugurowany zostanie etap lokalny XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, do udziału w którym zaproszeni są wszyscy ochrzczeni. To nowość, do tej pory bowiem było to wydarzenie gromadzące głównie biskupów. Etap lokalny (diecezjalny) potrwa do kwietnia 2022 roku.

Papież Franciszek zainaugurował synod w ubiegłą niedzielę 10 października w Rzymie, Mszą św. z udziałem biskupów i delegatów krajowych z całego świata. W homilii zwrócił uwagę na trzy słowa-klucze, które mają kierować pracami synodalnymi na każdym ich etapie. To SPOTKANIE, SŁUCHANIE i ROZEZNAWANIE. W pierwszym – jak tłumaczył – nie chodzi o organizowanie spotkań teoretycznych, ale o faktyczne znalezienie czasu dla Boga i człowieka. Drugie – słuchanie, jest niezbędnym warunkiem pierwszego, czyli spotkania. Trzecie natomiast – rozeznawanie – jest potrzebne, by synod nie stał się kolejną konferencją czy zjazdem, ale wydarzeniem łaski, procesem uzdrowienia.

Po raz pierwszy w historii Kościoła synod będzie miał zmienioną formułę. Dotąd było to wydarzenie gromadzące głównie biskupów. W opublikowanej w 2018 roku konstytucji apostolskiej Episcopalis communio Ojciec Święty zdecydował, by miał on wymiar szerszy, umożliwiający uczestnictwo w nim każdemu ochrzczonemu. Będzie to zatem wydarzenie dłuższe, obejmujące dwa lata (potrwa do października 2023 roku) i składające się z trzech etapów: wspomnianego już etapu diecezjalnego, który rozpocznie się w najbliższą niedzielę i potrwa do kwietnia 2022 roku, następnie etapu kontynentalnego (wrzesień 2022 – marzec 2023) i wreszcie powszechnego, który odbędzie się w Rzymie w 2023 roku.

W archidiecezji gnieźnieńskiej koordynatorem procesu synodalnego na etapie diecezjalnym został ks. prof. UAM dr hab. Mieczysław Polak z Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. W ubiegły poniedziałek 11 października, na spotkaniu z księżmi dziekanami, zaprezentował główne założenia i cele synodu, a także działania, jakie w ramach pierwszego etapu realizowane będą w archidiecezji gnieźnieńskiej. „Synodalność – podkreślił – musi wyrażać się w zwyczajnym sposobie życia i pracy Kościoła. Kościół synodalny to Kościół słuchający, w którym każdy może nauczyć się czegoś od drugiego. Tej właśnie drogi synodalności – powtórzył za papieżem Franciszkiem ks. Polak – Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia”.

Takie są też szczegółowe cele synodu, wśród których wymienić można m.in.: umożliwienie wypowiedzenia się i bycia wysłuchanym wszystkim chętnym, zwłaszcza tym, którzy z różnych powodów są na marginesie; docenienie bogactwa i różnorodności darów i charyzmatów; analizowanie tego, jak w Kościele przeżywana jest odpowiedzialność i władza, wreszcie odnowienie relacji między członkami wspólnot chrześcijańskich, a także między wspólnotami a innymi grupami społecznymi.

Przy czym – jak zaznaczył ks. Polak cytując dokument przygotowawczy synodu – „konsultacja Ludu Bożego nie oznacza przyjęcia w łonie Kościoła dynamiki demokracji opartej na zasadzie większości, ponieważ u podstaw uczestnictwa w każdym procesie synodalnym leży łączące wszystkich umiłowanie wspólnej misji ewangelizacyjnej, a nie reprezentowanie sprzecznych interesów”.

„Zasadnicze pytanie jakie kieruje tą konsultacją, jest następujące: Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, «podąża razem» jak owo «podążanie razem» realizuje się dzisiaj w waszym Kościele partykularnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym «podążaniu razem»?” – mówił ks. Mieczysław Polak wyjaśniając dalej, że to podstawowe pytanie rozłożone zostało na dziewięć kwestii szczegółowych, które będą pogłębiane w czasie prac synodalnych. Mają one pomóc znaleźć odpowiedź na konkretne pytania, które będą przedmiotem refleksji w parafiach i grupach synodalnych. Kto faktycznie jest na marginesie? W jaki sposób Bóg przemawia, także poprzez tych, którzy mają inne poglądy? Co utrudnia szczere wypowiadanie się w Kościele? W jaki sposób modlitwa i liturgia kształtują nasze życie i misję? Jakie obszary misji są przez nas zaniedbywane i jak rozwiązujemy różnice poglądów? Czy Kościół uczy się od innych jakie są owoce dialogu między chrześcijanami i jaki zrobić następny krok? Jak realizowana jest w praktyce praca zespołowa i współodpowiedzialność? Jak formujemy ludzi do słuchania się nawzajem i zaangażowania w misję? To główne zagadnienia, którymi zajmować się będą uczestnicy synodu m.in. na poziomie wspólnot parafialnych.

Koordynator procesu synodalnego omówił też działania i kalendarium etapu diecezjalnego oraz przedstawił propozycję grup synodalnych oraz konkretne rozwiązania organizacyjne na etapie parafii i dekanatów.

Wkrótce na stronie internetowej archidiecezji gnieźnieńskiej uruchomiona zostanie specjalna zakładka z wszystkimi materiałami o synodzie.

Zapraszamy również na transmisję Mszy św. inaugurującej etap diecezjalny synodu w archidiecezji gnieźnieńskiej. Msza św. pod przewodnictwem i z homilią Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, z udziałem delegatów z wszystkich dekanatów, sprawowana będzie w niedzielę 17 października o 10.00 w katedrze gnieźnieńskiej. Okno transmisji na YouTube i Facebooku wkrótce.

 

archidiecezja.pl