Podczas 374. Zebrania Plenarnego KEP, które miało miejsce 4 i 5 października w Warszawie, biskupi zatwierdzili zmiany w Radzie KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Przyjęli rezygnację z funkcji jej przewodniczącego bp. Henryka Tomasika, który z duszpasterstwem młodzieży w strukturach Episkopatu związany był ponad 20 lat. Jego następcą został biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk. Nowym dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży został natomiast ks. Emil Parafiniuk. Od 1999 roku funkcję tę pełnił ks. Grzegorz Suchodolski, który był zaangażowany w organizację Światowych Dni Młodzieży od ich początku. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie było zwieńczeniem ponad 20-letniego zaangażowania w duszpasterstwo młodzieży zarówno bp. Tomasika, jak i ks. Suchodolskiego.

11 października w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie nastąpiło przekazanie Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży nowemu dyrektorowi.

Publikujemy wypowiedzi podsumowujące dotychczasową pracę Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży i Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, a także te, dotyczące przyszłości duszpasterstwa młodzieży:Zobacz też:

>>11 października w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski nastąpiło przekazanie obowiązków dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Emilowi Parafiniukowi

>>pobierz zdjęcie

BP KEP

NO COMMENTS