Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Życzę Księdzu Biskupowi, aby Jego posługa była codziennie proroczym posłaniem nadziei; aby była nieustanną troską o pogłębienie wiary Ludu Bożego, aby wreszcie owocowała codziennie pasterską miłością w trosce o powierzoną sobie owczarnię – napisał przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki w życzeniach skierowanych do nowego biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej Krzysztofa Chudzio, który w dniu dzisiejszym przyjął święcenia biskupie.

„Zadaniem każdego biskupa jest w rzeczywistości głoszenie światu nadziei (…) Należy do niego w szczególności zadanie, by być prorokiem, świadkiem i sługą nadziei. (…). Biskup jest prorokiem, świadkiem i sługą tej nadziei przede wszystkim tam, gdzie silniejsza jest presja kultury immanentystycznej, spychającej na margines każde otwarcie na transcendencję. Tam, gdzie brak nadziei, sama wiara podawana jest w wątpliwość” – napisał w życzeniach abp Gądecki przywołując słowa Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Pastores Gregis „O Biskupie Słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla Nadziei Świata”.

Na koniec Przewodniczący Episkopatu zawierzył życie i posługę nowego biskupa Matce Bożej Królowej Polski, w której uroczystość bp. Chudzio przyjął święcenia biskupie w przemyskiej katedrze.

BP KEP

Publikujemy pełną treść życzeń:

Warszawa, dnia 2 maja 2020 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

Dzisiejszy dzień jest szczególny nie tylko dla Archidiecezji Przemyskiej, ale i dla całego Kościoła, który jest w Polsce.

W imieniu Konferencji Episkopatu składam Waszej Ekscelencji jak najserdeczniejsze życzenia z okazji przyjęcia sakry biskupiej, zapewniając o naszej gorącej modlitwie i duchowej bliskości.

W Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Pastores Gregis – O Biskupie Słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla Nadziei Świata czytamy „Zadaniem każdego biskupa jest w rzeczywistości głoszenie światu nadziei (…) Należy do niego w szczególności zadanie, by być prorokiem, świadkiem i sługą nadziei. Powinien wzbudzać ufność i uzasadniać wobec wszystkich nadzieję chrześcijańską (por. 1 P 3, 15). Biskup jest prorokiem, świadkiem i sługą tej nadziei przede wszystkim tam, gdzie silniejsza jest presja kultury immanentystycznej, spychającej na margines każde otwarcie na transcendencję. Tam, gdzie brak nadziei, sama wiara podawana jest w wątpliwość. Zanik tej cnoty pociąga za sobą również osłabienie miłości. Nadzieja, szczególnie w czasach wzrastającego niedowierzania i obojętności, jest bowiem ważną podporą dla wiary i skutecznym bodźcem dla miłości” .

W ostatnich tygodniach doświadczyliśmy wyraźnie, jak bardzo człowiek cały czas potrzebuje nadziei.

Życzę Księdzu Biskupowi, aby Jego posługa – czerpiąca z życiodajnego źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa – była codziennie proroczym posłaniem nadziei; aby była nieustanną troską o pogłębienie wiary Ludu Bożego, na której fundamentach buduje się nadzieja; aby wreszcie owocowała codziennie pasterską miłością w trosce o powierzoną sobie owczarnię.

Pani Jasnogórskiej – Królowej Polski życie i posługę Księdza Biskupa zawierzam, przesyłając braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)