“Proszę Maryję – Królową Apostołów – aby wyjednywała Tobie u swego Syna dar hojnej miłości, cierpliwej uwagi, roztropnego namysłu i troskliwego serca, aby twoje biskupie posługiwanie przynosiło każdego dnia owoc miłości” – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w życzeniach dla nowego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, bp. Krzysztofa Włodarczyka. Przyjął on w sobotę 11 czerwca święcenia biskupie w bazylice konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu.

Warszawa, dnia 11 czerwca 2016 roku

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie,

“Czy kochasz mnie więcej aniżeli ci?” (por. J 21, 15)

Słowa Chrystusa skierowane do Piotra są wezwaniem dla każdego ucznia Chrystusa, podążającego śladami Mistrza z Nazaretu; są wezwaniem przede wszystkim dla tych, których wybiera Bóg, aby w Jego imieniu, byli pasterzami wybranego przez Pana Ludu Bożego.

Drogi Księże Biskupie Krzysztofie, powierzając Tobie urząd apostolski, Chrystus pyta dzisiaj także Ciebie: Czy kochasz mnie więcej aniżeli ci? Nikt nie może zostać biskupem, pasterzem, ojcem jeśli nie łączy go zażyła więź z Chrystusem – Dobrym Pasterzem, który życie swoje oddaje za swoje owce (por. J 10,11). To właśnie ta tajemnicza więź miłości z Jezusem, pozwala biskupowi codziennie, ofiarnie i z poświęceniem stawać się – w swoim działaniu, myśleniu i odczuwaniu – podobnym do Chrystusa. To właśnie dzięki miłości Jezusa zdolni jesteśmy «więcej» kochać powierzony sobie Kościół.

W imieniu prezydium Konferencji Episkopatu Polski oraz wszystkich pasterzy Kościoła, który jest w Polsce, witam Cię serdecznie w gronie polskich biskupów.

Proszę Maryję – Królową Apostołów – aby wyjednywała Tobie u swego Syna dar hojnej miłości, cierpliwej uwagi, roztropnego namysłu i troskliwego serca, aby twoje biskupie posługiwanie przynosiło każdego dnia owoc miłości.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

NO COMMENTS