Gratulacje Przewodniczącego KEP dla bp. Jacka Kicińskiego CMF

18-03-2016

"W imieniu prezydium oraz wszystkich pasterzy Kościoła w naszej Ojczyźnie, witam serdecznie Waszą Ekscelencję w gronie polskich biskupów" - napisał w liście do bp. Jacka Kicińskiego CMF przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki. Nowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej przyjął dziś (19 marca) we wrocławskiej katedrze sakrę biskupią.

0
1367

Warszawa, dnia 18 marca 2016 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

dzisiejsze radosne święto w Archidiecezji Wrocławskiej jest również świętem Kościoła w Polsce. Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu – w imieniu prezydium oraz wszystkich pasterzy Kościoła w naszej Ojczyźnie, witam serdecznie Waszą Ekscelencję w gronie polskich biskupów.

W Uroczystość św. Józefa, Roku Pańskiego 2013, podczas Mszy Świętej inaugurującej pontyfikat, Ojciec Święty Franciszek, odnosząc się do postaci Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny mówił, że jednym z elementów konstytutywnych jego powołania była „opieka”, albo „strzeżenie” Jezusa Chrystusa. Papież zauważył wtedy:

Widzimy (…) co stanowi centrum powołania chrześcijańskiego: Chrystus! Strzeżemy Chrystusa w naszym życiu, aby strzec innych. Jest to strzeżenie ludzi, troszczenie się z miłością o wszystkich, każdą osobę, zwłaszcza o dzieci i osoby starsze, o tych, którzy są istotami najbardziej kruchymi i często znajdują się na obrzeżach naszych serc. To troska jednych o drugich.

Życzę Waszej Ekscelencji, aby w centrum biskupiego posługiwania znajdował się zatem zawsze Chrystus – Ukrzyżowany i Zmartwychwstały; aby napełniał się Ksiądz Biskup Jego obecnością tak bardzo, że nie będzie już głosił nikogo i niczego innego – jak tylko Jego: Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego; aby Owczarnia powierzona pieczy Waszej Ekscelencji nie tylko w przepowiadaniu, ale w osobie i życiu, każdego dnia, widziała Pasterza, który troszczy się o swoje owce i gotów jest oddać za nie swoje życie.

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

_____________________________________

Jego Ekscelencja
Biskup Jacek KICIŃSKI CMF
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej

NO COMMENTS